TKD YAYINLARI

"Mitral ve Triküspit Kapak Tamirlerinde Cerrahi ve Perkütan Yaklaşımlar" Sempozyumu 6 Ekim 2012'de İstanbul M. Akif Ersoy EAH'nde.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz ,

"Mitral ve Triküspit Kapak Tamirlerinde Cerrahi ve Perkütan Yaklaşımlar" Sempozyumu 6 Ekim 2012'de İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde.

Cerrahi riski yüksek hastalar için son yıllarda yeni perkütan cihazlar geliştirilmiştir. Bunlardan biri olan Mitraklip uygulaması TEE deneyimi, anatomi bilgisi ve kateter deneyimine sahip kardiyoloji ekibinin yanı sıra cerrahi ‘back-up’ da gerektirmektedir. 

Mitral kapak hastalıklarında, romatizmal patolojiler de dahil olmak üzere cerrahi tamir teknikleri ile alınan başarılı sonuçlar, ülkemizde de kapak tamirlerine olan ilgiyi ve replasman yerine tamir oranını artırmıştır. Bu eğilim ve artan deneyim hem kardiyologların perkütan yöntemle tedavilerini geliştirmiş, hem de hastalarını gönül rahatlığı ile gönderebileceği merkez sayısını artırmıştır.

Perkütan  ve cerrahi kapak tamirlerinin başarısının temelinde kardiyoloji ve kalp damar cerrahisinin işbirliği, uyumu yatmaktadır.

Bu toplantı da her iki uzmanlık alanının kapak tamir deneyimlerini  paylaşmalarını amaçlamaktadır. Toplantıda bir canlı olgu ve iki kayıtlı olgu sunumu da yer alacaktır.

Katkı ve aktif katılımınızla verimli ve başarılı bir toplantı dilerim.  

Saygılarımla.

 

Prof. Dr. M. Kemal Erol
Genel Sekreter

Mitral ve Triküspit Kapak Tamirlerinde Cerrahi ve Perkütan Yaklaşımlar
İSTANBUL MEHMET AKİF ERSOY GÖĞÜS KALP VE DAMAR CERRAHİSİ EĞT. ARŞ. HASTANESİ
6 Ekim 2012, Cumartesi

08.30-09.00 Açılış Konuşması Dr. Ömer Kozan
09.00-10.00 Mitraklip  girişim tekniği  ve uygulaması Dr. Magnus Settergren
  Moderatör:  Dr. Mustafa Kemal Erol  
  Panelistler:  Dr. Hüseyin Aksu, Dr. Abdurrahman Eksik  
10.00-10.20 Romatizmal mitral kapak tamiri Dr. İhsan Bakır
  Moderatör: Mustafa Güden  
  Panelistler: Dr. Rahmi Zeybek, Dr. Atıf Akçevin  
10.20-10.35 Kahve Arası  
10.35- 11.20 Mitral kapak tamirinde OLV Aalst deneyimi Dr. Filip Casselman
  Moderatör:  Dr. Kerim Çağlı  
  Panelistler:  Dr. Mustafa Güden, Dr. Rahmi Zeybek  
11.20- 11.35 Mitral ve Triküspit Kapak Tamirinde SEMA Hastanesi Deneyimi Dr. Mustafa Güden
  Moderatör:  Dr. İhsan Bakır  
  Panelistler:  Dr. Rahmi Zeybek, Dr. Kerim Çağlı  
11.35-12.00 Mitral kapak tamirinde diğer perkütan girişimler Dr. Ömer Göktekin
  Moderatör:  Dr. Genco Yücel  
  Panelistler: Dr. Abdurrahman Eksik, Dr. Mustafa Kemal Erol  
12.00-13.00 Öğle Yemeği  
13.00-13.30 Mitral ve Triküspit Kapak Tamirinde Yeni Yaklaşımlar Dr. Kerim Çağlı
  Moderatör:  Dr. Rahmi Zeybek  
  Panelistler:  Dr. İhsan Bakır, Dr. Mustafa Güden  
13.30-14.00 Pre-peri-post operatif mitral ve triküspit kapağın eko analizi Dr. Hüseyin Aksu
  Moderatör:  Dr. Mustafa Kemal Erol  
  Panelistler:  Dr. Gökhan Kahveci, Dr. Abdurrahman Eksik  
14.00-14.20 Kılavuzlarda Kapak Tamiri Dr. M. Kemal  Erol
  Moderatör:  Dr. Oktay Ergene  
  Panelistler:  Dr. Aydın Yıldırım,  Dr. Nevzat Uslu  
14.20-14.30 Kahve Arası  
14.30-14.45 Türkiye'de Mitraklip Deneyimi Dr. Genco Yüksel
  Moderatör:  Dr. Ömer Kozan  
  Panelistler:  Dr. Sinan Dağdelen,  Dr. Abdurrahman Eksik  
14.45-15.05 Kaydedilmiş Olgu Sunumları Dr. Aydın Yıldırım
  Moderatör: Dr. Nevzat Uslu  
  Panelistler: Dr. Hale Aksu, Dr. Aydın Yıldırım  
14.45-14.55 Olgu 1  
14.55-15.05 Olgu 2