TKD YAYINLARI

2012 yılının ilk Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AbD'nın.

tkd.org.tr
Değerli Üyemiz

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulumuzun Eğitim Kurumları Akreditasyon Çalışmaları çerçevesinde ziyaret ettiği ve tüm gereklilikleri yerine getirdiği saptanan Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı bu dönemin ilk Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi’ni almaya hak kazandı.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep Demirbağ’a Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi’ni, 9 Temmuz 2012’de  Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Genel Sekreteri Prof. Dr. Armağan Altun Harran Üniversitesi’nde düzenlenen törenle verdi.

Törene TKYK Eğitim Kurumları Yeterlilik Ziyaret Ekibi üyeleri Prof. Dr. Sinan Aydoğdu ve Prof. Dr. Murat Özdemir; Hastane Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Can Kürkçüoğlu ve Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ali Yıldız, Doç. Dr. Yusuf Sezen, Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Kaya katıldı.

2008-9’da hazırlıkları tamamlanıp 2010 yılında uygulamaya koyulan Eğitim Kurumları Yeterlilik Değerlendirme Sistemine gönüllü olarak değerlendirme başvurusunda bulunan kurumlardan 2010 yılında Başkent, Gazi, Kocaeli ve Trakya Üniversiteleri Kardiyoloji Anabilim Dallları; 2011 yılında da Ankara, Karaelmas, Ondokuz Mayıs ve Uludağ Üniversiteleri Kardiyoloji Anabilim Dallları Kurumsal Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmışlardı.

TKYK’nın web sitesinde ayrıntılı bir biçimde belirtilen  Uzmanlık Eğitimi Kurum ve Program Yeterlilik Ölçütleri sürekli erişime açıktır.

Bilindiği gibi, Kardiyoloji Uzmanlarının yeterlilikleri hiç kuşkusuz eğitim gördükleri kurumların yeterliliğiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Yeterlilik Kurulumuzun başlattığı bu programın amacı da, tüm yurt çapında Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminin standartlarını oluşturup süreç içinde yükseltmektir.  Gönüllülük esasına bağlı olmakla birlikte şimdiden dokuz kurumumuzun katılıp beş yıl süreyle geçerli olan belgelerini almaları bu yaklaşımın Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi çevrelerinde kısa sürede yaygınlaşıp benimsendiğini kanıtlıyor.

Dileğimiz, tüm kurumlarımızın bu sisteme katılmaları ve giderek Türkiye’yi tüm dünyada Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminin standartlarını belirleyip yükselten lider ülkeler arasına sokmalarıdır.

Bu anlayışla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalını candan alkışlıyor, başarılarının devamını diliyoruz.

Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol
TKD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Armağan Altun
TKD Genel Sekreteri


TKYK Genel Sekreteri Prof. Dr. Armağan Altun,
Harran Ü. Tıp F. Kardiyoloji AbD Başkanı Prof. Dr. Recep Demirbağ, Doç. Dr. Ali YıldızProf. Dr. Sinan Aydoğdu, Prof. Dr. Murat Özdemir, Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Kaya, Prof. Dr. Recep Demirbağ,
Doç. Dr. Yusuf Sezen, Doç. Dr. İbrahim Can Kürkçüoğlu, Doç. Dr. Ali Yıldız. Prof. Dr. Armağan Altun