TKD YAYINLARI

ATO, hekimlere yönelik şiddetin körükleyicisi haksız SABİM uygulamalarına karşı "SABİM Şiddeti Bildirim Hattı" kurdu

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Ankara Tabip Odası tarafından, hekimlere yönelik şiddetin körükleyicisi olan haksız SABİM uygulamalarına karşı SABİM Şiddeti Bildirim Hattı kurulmuş ve hekimlerin oylarıyla En dramatik 10 SABİM Vakası’nın belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

“ön değerlendirmeye tabi tutulmadan, genel ve soyut nitelikte olan, şikayet sahibinin adı ve adresi beli olmayan veya personelin kusurunun bulunmadığı açıkça görülen ihbar ve şikayetlerin  SABİM’den sorumlu il sağlık müdür yardımcısı ve hasta haklarından sorumlu başhekim yardımcısı tarafından değerlendirmeye alınmamasını” emreden Sağlık Bakanlığının 14 Mayıs 2012 tarihli genelgesinin de, bugüne dek SABİM’in nasıl işlediğini ortaya koyduğu belirtilen ATO duyurusunu web sitemizde inceleyebilir; konuyla ilgili deneyimlerinizi www.ato.org adresindeki SABİM Şiddeti Bildirim Hattı’na bildirip En dramatik 10 SABİM Vakası’na aday olabilirsiniz.

Artık üyelerimizin de herhangi bir hekim ya da sağlık çalışanının da haksız SABİM uygulamalarına ve iş başında şiddete uğramaması dilekleri ve saygılarımla.

 

Prof. Dr. M. Kemal Erol
Genel Sekreter