TKD YAYINLARI

2012 yılı için Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Programı ve Kurumları Yeterlilik Belgesi için kurum başvuruları 1 Haziran 2012'ye kadar alınıyor

tkd.org.tr
Değerli Meslektaşımız,

Yeterlilik Kurulumuzun 2008 sonunda hazırlamaya başladığı Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu Kurum Ziyaret ve Değerlendirme Süreç ve Belgeleri, bildiğiniz gibi tamamlanarak web sitemizden https://www.tkd.org.tr/menu/326/ adresinden erişime sunulmuştur. 2010 yılında Başkent, Gazi, Kocaeli ve Trakya Üniversiteleri Tıp Fakültelerinin Kardiyoloji Anabilim Dalları; 2011 yılındaysa Ankara, Zonguldak Karaelmas, Samsun Ondokuz Mayıs ve Bursa Uludağ Üniversiteleri Tıp Fakültelerinin Kardiyoloji Anabilim Dalları’nın başvuruları değerlendirilip incelemeleri yapılarak Yeterlilik Belgeleri verilmiştir.

Komisyonumuz 1 Haziran 2012'ye kadar Tıp Fakültelerinin Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanları / Eğitim Hastanelerinin Kardiyoloji Klinik Şeflerinin dilekçeleriyle ulaşacak aşağıdaki koşullara uygun kurum başvurularını da 2012 yılı değerlendirme programına alacaktır:  
 
Değerlendirme Kriterleri:

  1. Eğitim  kurumunun  en az üç yıldır uzman  veriyor olması,
  2. Eğitim   kurumunun  gerekli ve çalışır durumda   kardiyolojik alt yapıya/donanıma  sahip olması (Koroner anjiyografi laboratuvarı, Ekokardiyografi laboratuvarı, Efor-Holter EKG/AKB takibi, Koroner yoğun bakım ünitesi)
  3. Eğitim   kurumundan  son beş yıl içinde impakt faktörü >2 olan dergilerde yayınlanmış en az üç araştırma yayının olması (ilk isim yazarın o kurumdan olması ve yayının/ çalışmanın  o kurumda yapılmış olması gerekmektedir)
  4. Eğitim verilen kurum üniversite kardiyoloji kliniği ise en az 1 profesörün içinde olduğu üç öğretim üyesi eğitici yapısına sahip olması. Eğitim verilen kurum Sağlık Bakanlığına bağlı kardiyoloji kliniği ise bir klinik şefi ile birlikte en az bir klinik şef yardımcısı ve iki başasistandan oluşan eğitici yapısına sahip olması.

Başvuruda gerekenler:

  1. Başvuru yazısı (Anabilim Dalı Başkanı / Klinik Şefi tarafından)
  2. Son yılın mezuniyet sonrası Kardiyoloji Eğitim programı örneği
  3. "Araştırma Görevlisi Karnesi" örneği         
  4. Anabilim Dalı / Kliniğin son 5 Akademik Yılına ait Yayın Listesi (SCI, SCI-exp, diğer indeksler, ulusal tam metinli yayınlar ve uluslar arası ve ulusal bildiriler, gruplandırılmış olarak)
  5. Son 5 Takvim Yılına ait yıllık karşılaştırmalı işlem sayıları (Kateter laboratuvarı faaliyetleri, ekokardiyografi, efor testi, Holter, ambulatuvar kan basıncı ölçümü vb.)
  6. Form-1'in doldurulması (Ek-1)

Bu belgelerin 5 kopya halinde basılı ve elektronik olarak (CD vb)

  Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu
Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu
Darülaceze Cad. Fulya Sok.
Ekşioğlu İş Merkezi No: 9/1 Okmeydanı
34384 İSTANBUL
Telefon: 212-221 1730

adresine kargo ya da postayla gönderilmesi gerekmektedir.

1 Haziran 2012 tarihine kadar ulaşacak başvurular değerlendirilip 2012 yılına ait ziyaret programı oluşturulacak, başvuruda bulunan kurumlarımız ve eğitim programları belirtilen düzen içinde değerlendirilerek istenen düzeyde veya daha üstünde bulunan Kurum ve Programlara 5 yıl süreyle geçerli Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi  verilecek; ayrıca geliştirme önerilerinde bulunulacaktır.

Tümüyle gönüllülük esasına göre, istekte bulunan kurumlarımıza, olanaklarımız çerçevesinde inceleme ziyaretleri yapılacak ve belgelerde belirtilen görüşmelerin ardından ziyaret raporu ilgili eğitim kurumuna bildirilecektir.

Amacımız, tüm yurt çapında Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminin standartlarını oluşturup süreç içinde yükseltmektir. Kardiyoloji Uzmanlarının yeterlilikleri hiç kuşkusuz eğitim gördükleri kurumların yeterliliğiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Uzmanlık eğitimimizle ilgili son derece kritik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, böyle bir girişimin kendi uzmanlık alanımızda bilimsel ve eğitsel titizliğimizi net bir biçimde ortaya koyacağına ve olumsuz eğilimleri frenleyip önleyeceğine inanıyoruz.

Üstün başarı dilekleri ve saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Nail Çağlar Prof. Dr. Armağan Altun
Başkan Genel Sekreter, Eğt. Değ. Komisyon Bşk.