TKD YAYINLARI

23-26 Şubat 2012 "Hipertansiyon - Lipit - Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı'' 2. Duyurusu web sitemizde

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bu yıl yine geleneğimize uyarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştireceğimiz "Hipertansiyon - Lipit - Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak Toplantısı''nın 2. Duyurusu web sitemizde erişime açıldı.

Göreceğiniz gibi, hem konularının uluslar arası düzeyde uzmanlarının hem birinci basamakta kardiyoloji hizmeti veren hekimlerimizin ve uzmanlık öğrencilerimizin ilgisini çekecek kapsamda bir bilimsel program titizlikle oluşturuldu.

23-26 Şubat'taki toplantımız sırasında yazılı sınavda başrılı olmuş kardiyoloji uzmanı üyelerimiz için ayrıca 22. Beceri Değerlendirme (Sözlü) Yeterlilik Sınavımız da yapılacak. Sınava katılacak uzmanlarımızın mutlaka toplantı kayıtlarının olması ve sınav başvurularını da en geç 14 Şubat 2012 Salı akşamına dek yapmaları gerekiyor.

Gerek toplantımızı gerekse 22. Yeterlilik Sözlü Sınavı'nı çevrenizdeki tüm meslektaşarımıza da duyurmanız dileğiyle yeni yılınızı candan kutlarız.

 

Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter
 

Prof. Dr. M. Sıddık Ülgen
HT ÇG Başkanı
Prof. Dr. Merih Kutlu
Lipit ÇG Başkanı
Prof. Dr. Ertan Yetkin
KKH ÇG Başkanı