TKD YAYINLARI

Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Toplantısı'na Olgu Sunumları gönderimi için son tarih 23 Mart 2012, Cuma

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bildiğiniz gibi, bu yıl on beşincisini 17-20 Mayıs 2012 tarihleri arasında Şanlıurfa Hilton Garden Inn'de yapacağımız Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Yıllık Toplantısı'nda yine ilginç olgulara yer verilecektir.

Üyelerimizden gelen istekler üzerine, olgu başvuruları kabulünde süre 23 Mart 2012 akşamına kadar uzatılmıştır.

23 Mart 2012 akşamına kadar;

 

Türk Kardiyoloji Derneği, Darülaceze Cad. Fulya Sok. No: 9, Okmeydanı,
34380 İSTANBUL

Telefon : 0212-221 1730

adresine ulaşacak olgu cd'leri, Bilim Kurulumuzca değerlendirilecek ve en başarılı "ilginç olgular"a bilimsel programda "sözlü sunum" olarak yer verilecek; başarılı olgular ise elektronik poster olarak sunulacaktır.

Olgu Sunum Başvuru ve Değerlendirme Ölçütleri

 • Olgu sunumları Power point dosyası halinde ve 10 slaydı aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
 • Tercih olarak, koyu lacivert zeminde, sarı - beyaz harf renklerinin ve Arial yazı biçiminin kullanılması arzu edilmektedir.
 • Genel olarak, slaytların tam bir metin yazısı ile doldurulması yerine, kısa cümlecikler halinde ve yazıdan tasarrufu amaçlayan, hızlı algılanan bir yazı biçemi benimsenmelidir.
 • Bunun için, bir Power point slaydına en fazla sekiz satır sığdırılmalı, satır aralıkları açılmış olan kısa metin ortalanarak dikkatin odaklanmasına yardımcı olunmalıdır.
 • Her bir sunumun ilk slaydında konu başlığı, sunan hekim veya hekimlerin isimleri ve merkezlerinin            adı yazılı olmalıdır.
 • İzleyen slaytlarda, metin ve resim veya hareketli görüntülerin bir arada kullanıldığı, giriş ve bulguların sunulduğu bölümler olmalıdır.
 • Metin içindeki bulgular kısaca ifade edilmeli ve başlarında burada olduğu gibi, dikkati yoğunlaştıran satır başı işaretleri konulmalıdır.
 • Bir slaytta en fazla dört adet resim veya film kutusu olmalı, altlarına kısa bilgi notları konulmalıdır.
 • Tanıya götüren bulguların transtorasik ve/veya transözofajiyal ekokardiyografi ağırlıklı olması ve diğer tanı yöntemlerinin bulgularının yanı sıra, biyopsi veya nekropsi sonrasında morfolojik ve histopatolojik kanıtların da görsel olarak sergilenmesi amaçlanmalıdır.
 • Sonuçların ilgili literatürdeki sonuçlarla uyumu veya farklılık gösteren boyutları son slaytta tartışılmalıdır.
 • Ayırıcı tanıdan, sonuç aşamasına dek hastaya yaklaşımda tutarlı ve açık seçik bir bilimsel tutum sergilenmeli, tıbbi etik ile uyuşmayan bir nokta bulunmamalıdır.

Olgu sunumu hazırlama kılavuzu 'na https://www.tkd.org.tr/SunuMerkezi/ adresinden erişebilirsiniz.

Pek yakında kesinleşecek olan Bilimsel Programı da, Oturum ve Konu başlıklarıyla web sitemizden duyuracağız.

Katılım ve katkılarınızla geçen yıllardan daha da başarılı bir toplantı gerçekleştirmek dileği ve Saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Mehmet Aksoy
TKD Genel Sekreteri

Prof. Dr. İrem Dinçer
TKD Kardiyak Görüntüleme ÇG Bşk.