TKD YAYINLARI

Hasta ölümlerine yol açan sözde bitkisel ilaçların satışı ve reklamı Sağlık Bakanlığınca durduruldu

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Kalp ve damar hastalarımıza tıbbi medikal tedaviyi bir yana bıraktırıp can kayıplarına varan olumsuz sonuçlara yol açan sözde bitkisel ilaçlar konusunda Sağlık Bakanlığı beklediğimiz kararı verdi: Bu ilaçlar toplatıldı, reklamları yasaklandı.

Bildiğiniz gibi, "sözde bitkisel ilaçların hastalarınızda yol açacağı olumsuz sonuçlar" konusuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı ve RTÜK'e Mayıs ayında uyarı yazıları yazmıştık.

Ayrıca tüm üyelerimize bu konuda ellerinde bulunan veya karşılaşacakları olguları bildirmelerini isteyen bir yazı yollamıştık.

Ankara'dan ve İstanbul'dan gelen birer olgu üzerine hem Bakanlıkla yeniden görüştük ve ısrarcı olduk, hem de 27 Ekim günü özellikle Dr. Eraslan hakkında halk sağlığını tehlikeye atan nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla davayı resmen açtık. Reklam Kurulu'na da resmen şikayet dilekçemizi ilettik. Bildiğiniz gibi, 27. Ulusal Kardiyoloji Kongremizin açılışındaki basın toplantımızın önemli başlıklarından biri de buydu ve çeşitli yayın organlarında geniş yer buldu. 12 Kasım 2011 günkü Hürriyet Gazetesi'nde Mesude Erşan köşesini tümüyle bu konuya ayırdı.

İsteğimiz üzerine 18 Kasım günü Sağlık Bk. Temel Sğlk Hzm GM'de temsilcilerimizin de katıldığı bu konuya özel geniş bir toplantı yapıldı. Toplantıya Tedavi Hzm GM, İlaç ve Ecz GM, Gıda Tarım ve Köyişleri Bk. Yetkilileri de katıldı. Avukatımızın da katılmasını sağladık. Ayrıca Hipertansiyon, Böbrek, Üroloji uzmanlık dernekleri yetkilileri ile son ulusal kap sağlığı çalıştayı çerçevesinde kurulan konuyla ilgili çalışma gruplarının üyelerimiz olan başkanları da toplantıda yer aldılar.

Önerilerimiz doğrultusunda bu toplantıda alınan kararları Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Recep Akdağ'a sunduk ve beklediğimiz karar sonuçta yayınlandı; birçok yayın organında yer aldı.

Bütün bu süreç boyunca güçlü desteğinizi sürdürdüğünüz için özellikle teşekkür ederiz.

Önümüzdeki dönemde de toplum sağlığı açısından son derece önemli bir görev, medyatik olma ve bilimsellikten uzak kitaplarını "best-seller" yapma çabasındaki kardiyovasküler tıp alanında bilgisiz ve yetkisiz bazı akademisyenler ile sorumsuz basın mensuplarının yarattığı kolesterol ve statinler konusundadır. 28 Kasım'da bir kanalın rating kaygılı programıyla yapay bir gündem maddesi haline gelen bu konu hastalarımızın sağlığını, canını tehdit eden bir kaosa yol açmıştır.

Bu cahil ve sorumsuz yayınlara karşı derhal giriştiğimiz kamuoyu bilgilendirme çabaları da tüm hızıyla sürmektedir.

Bilimi hurafe ve dedikodulara karşı egemen kılma çabalarımıza destek olmak üzere, hastalarınızdan statin tedavisini bırakanların karşılaşacağı Akut Koroner Sendromlar konusunda bizi zaman geçirmeden ve ilgili belgelerle bilgilendirmenizi bekliyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter

EK

Bitkisel Ürünlere Dikkat Edin (TV 8)