TKD YAYINLARI

İstanbul'da yapılacak ESC Acut Cardiac Care 2012 Kongresi'nin bilimsel ön programı

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bu yıl 20-22 Ekim'de, İstanbul'da gerçekleştirilecek olan ESC Acut Cardiac Care 2012 Kongresi' nin bilimsel ön programı belirlenmiş ve web sitemize yerleştirilmiştir.

Ülkemizde yapılacak olan bu önemli toplantıya gerek bildirilerinizle, gerekse aktif katılımınızla destek olmak, ESC'nin ve öteki uluslar arası bilimsel derneklerin gelecekteki kongreleri için Türkiye'yi öncelikle değerlendirilecek ülkeler arasına sokmakta çok yararlı olacaktır.

Başarı dilekleri ve saygılarımla dikkatinize sunuyor ve çevrenizde de duyurmanızı rica ediyoruz.

Prof. Dr. Mehmet Aksoy
TKD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Bülent Görenek
ESC Acute Cardiac Care Yön. Kur Üyesi,
Kongre Bilim Kurulu Başkanı