TKD YAYINLARI

TKD ve TKYK'nın "Kardiyoloji Uzmanı" tanımı ve "Türk Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminin Sorunları: 2011 Raporu"

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bildiğiniz gibi, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan"Uzman Hekimlik tanımına ilişkin Yönetmelik Hazırlığı" TTB tarafından tartışmaya açılmıştır.

Türkiye'nin Kardiyoloji alanındaki en büyük bilimsel uzmanlık örgütü olan derneğimiz ile Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulumuzun görüş birliği içinde oluşturduğu"Kardiyoloji Uzmanı" tanımımız aşağıdaki gibi saptanmıştır:

  İlgili mevzuata ve ulusal çekirdek eğitim programına göre kardiyoloji uzmanlık eğitimini tamamlamış, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Komisyonunca kardiyoloji uzmanlık eğitiminin  yeterliliği için gerekli görülen asgari işlem miktarlarına eğitimi boyunca ulaşmış olduğunu belgeleyen, Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulununyapacağı yazılı bilgi değerlendirme sınavında ve beceri değerlendirme sınavında başarılı olarak Yeterlilik Belgesini almış olan, 5 yılda bir en az 100 STE kredilik toplantıya katılan ve/ya da 5 yılda bir Yeterlilik Sınavlarına girip başarılı olarak Yeterlilik Belgesini yenileyen, Girişimsel Kardiyoloji ve Elektrofizyoloji-Ablasyon işlemleri yapabilmek için ayrıca bu alanlarda en az 9 aylık Sertifikasyon programlarını ya da 4 yarıyıllık Yan Dal uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlamış olan hekimler kardiyoloji uzmanı olarak kabul edilir.

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulumuz 2011 dönemi Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi Kurumlarından bu yıl başvuran altı fakülte ve eğitim hastanesine yaptığı inceleme gezilerini tamamlamıştır.

Geçen yılın Uzmanlık Eğitimi Kurum Ziyaretlerinin gözlemlerini, TKD olarak yaptığımız uzmanlık eğitimini geliştirici çalışmaları, hazırlayıp konuyla ilgili tüm kurumlara teslim ettiğimiz öneri ve program taslakları ile son yıllarda Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi konusunda uygulamaya konulan ve uygulanacağı açıklandığı halde bir türlü yürürlüğe sokulamayan kararları da göz önünde bulundurarak Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Genel Sekreterliği’nce hazırlanan özlü "Türk Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminin Sorunları: 2011 Raporu"nu  web sitemizden bilginize sunuyoruz.

Ümidimiz, bu görüş birliğimizin tüm yurdumuzda paylaşılması ve gereklerinin yerine getirilmesi; Türk Kardiyolojisinin bunca yılın yoğun çaba ve çalışmalarıyla eriştiği uluslar arası saygın konumunun gerisine düşmek yerine daha da yükselmesidir.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Oktay Ergene

Prof. Dr. Mehmet Aksoy

Başkan

Genel Sekreter


Türk Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminin Sorunları 2011 Raporu