TKD YAYINLARI

Anayasa Mahkemesi, kahvehanelerde sigara yasağının iptali davasında TKD'nin görüşleri doğrultusunda, kamu sağlığı yanında karar verdi

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Danıştay Onuncu Dairesi'nin kahvehanelerde sigara yasağını "çalışma özgürlüğü ve kişisel özgürlüğe" aykırı bularak kaldırılması için Anayasa Mahkemesi'ne başvurması ile ilgili olarak, kurulduğu 1963 yılından beri hedefi "Toplumsal ve mesleki eğitimi ve araştırmaları destekleyerek Türk halkının kalp-damar sağlığını korumak" olan "kamuya yararlı bilimsel uzmanlık derneği" sıfatımızla, Türk Kardiyoloji Derneği  olarak düşüncelerimizi 14.7.2010 tarihinde Anayasa Mahkemesi'ne sunmuştuk.

Anayasa Mahkemesi görüşlerimizi değerlendirmiş ve 15.7.2010 tarihli yazısında dava dosyasına eklediğini belirtmişti. (Bkz. "Yaşam hakkının vazgeçilmezliği, tütün tüketimi kararında ana eksen olmalıdır").

Anayasa Mahkemesi'nin 6 Ocak 2011 Perşembe günü yapılan toplantısında "7.11.1996 günlü, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un, 3.1.2008 günlü, 5727 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle değiştirilen 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının  (d) bendinde yer alan   "... kahvehane ..."  ibaresinin  Anayasa’ya aykırı olmadığına ve itirazın REDDİNE, 13/2 OYÇOKLUĞUYLA" karar verilmiştir.

Türk Kardiyoloji Derneği olarak yüce Mahkeme'nin  toplumumuzun kalp ve damar sağlığına öncelik veren  kararını alkışlıyoruz.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla .

Prof. Dr. Oktay ErgeneProf. Dr. Mehmet Aksoy
Genel BaşkanGenel Sekreter