TKD YAYINLARI

TKD 2010-2011 öğrenci bursu mülakatına çağrılacak adaylar belirlendi

tkd.org.tr


 

Adı

Soyadı

Sınıf

Fakülte

1

Deniz

Altunova

4

Atatürk Üniv. Tıp Fak.

2

Mehmet Salim

Aslan

3

Gaziantep Üniv. Tıp Fak.

3

Dicle

Aydemir

4

Akdeniz Üniv. Tıp Fak.

4

Gizem

Bakır

3

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak.

5

Oğuzhan

Bodur

3

Kocaeli Üniv. Tıp Fak.

6

Ayşe Selcen

Bulut

2

Dokuz Eylül Üniv. Tıp Fak.

7

Yusuf

Canbolat

2

Uludağ Üniv. Tıp Fak.

8

Furkan

Coşkun

3

Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak.

9

Hande

Coşkun

2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Tıp Fak.

10

Merve

Cura

4

Adnan Menderes Üniv. Tıp Fak.

11

Ufuk

Çağman

2

Eskişehir Osmangazi Üniv. Tıp Fak.

12

Lütfi

Çekiç

5

Mersin Üniv. Tıp Fak.

13

İsmail

Çiftçiler

3

Dicle Üniv. Tıp Fak.

14

Enis

Demir

3

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak.

15

Osman

Elmalıca

3

Gaziantep Üniv. Tıp Fak.

16

Muhammet Mesut Nezir

Engin

2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Tıp Fak.

17

Mahmut Gazi

Fırat

2

Marmara Üniv. Tıp Fak.

18

Serhat

Göçüncü

3

Dicle Üniv. Tıp Fak.

19

Açelya

Gökdeniz

3

Adnan Menderes Üniv. Tıp Fak.

20

Nevzat

Gönder

4

Mustafa Kemal Üniv. Tıp Fak.

21

İsmet

Gülmez

3

Uludağ Üniv. Tıp Fak.

22

Murat

Güneş

2

Mustafa Kemal Üniv. Tıp Fak.

23

Sinan

Güzel

2

Selçuk Üniv. Selçuklu Tıp Fak.

24

Şilan

Işık

3

Selçuk Üniv. Meram Tıp Fak.

25

Didem

İldemir

4

Ankara Üniv. Tıp Fak.

26

Şeyma

Karaduman

2

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak.

27

Enes

Karaman

2

Hacettepe Üniv. Tıp Fak.

28

Şinasi

Karvar

3

Mustafa Kemal Üniv. Tıp Fak.

29

Enes

Kesim

4

Kocaeli Üniv. Tıp Fak.

30

Hasan Hüseyin

Kır

2

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.

31

Ümmükadın

Kuru

5

Süleyman Demirel Üniv. Tıp Fak.

32

Pınar

Kuru

3

Marmara Üniv. Tıp Fak.

33

Firuze

Midi

3

Süleyman Demirel Üniv. Tıp Fak.

34

Vahit

Mutlu

4

Ondokuz Mayıs Üniv. Tıp Fak.

35

Nurcihan

Ökten

2

Mustafa Kemal Üniv. Tıp Fak.

36

Murat

Önder

3

Erciyes Üniv. Tıp Fak.

37

Gökhan

Özkoçak

3

Uludağ Üniv. Tıp Fak.

38

Elif

Özözen

2

Sakarya Üniv. Tıp Fak.

39

Merve

Öztoprak

2

Çukurova Üniv. Tıp Fak.

40

Nesrin

Öztürk

2

Trakya Üniv. Tıp Fak.

41

M. Akif

Saltabaş

2

Eskişehir Osmangazi Üniv. Tıp Fak.

42

Zahit

Sarıbıyık

3

İnönü Üniv. Tıp Fak.

43

Ebuzer

Şahin

2

Atatürk Üniv. Tıp Fak.

44

Gizem

Şen

2

İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fak.

45

Ahmet

Temiz

2

İ.Ü. İstanbul Tıp Fak.

46

Ferhat

Tonğa

2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Tıp Fak.

47

Abdullah

Toprak

2

Çanakkale Onsekiz Mart Üniv. Tıp Fak.

48

Eray

Tunce

2

Hacettepe Üniv. Tıp Fak.

49

Ahmet

Uğur

2

Selçuk Üniv. Meram Tıp Fak.

50

Furkan

Verdi

2

Çukurova Üniv. Tıp Fak.

51

Fatma

Yalçındağ

2

Gaziosmanpaşa Üniv. Tıp Fak.

52

Hilmi

Yaşar

2

Kocaeli Üniv. Tıp Fak.

53

Ferhat

Yıldırım

2

Hacettepe Üniv. Tıp Fak.

54

Nursel

Yılmaz

2

İnönü Üniv. Tıp Fak.

55

Leyla

Yüksel

3

Selçuk Üniv. Selçuklu Tıp Fak.

56

Yunus

Yürekli

2

Fırat Üniv. Tıp Fak.

57

Sabahattin

Yüzkan

3

Dicle Üniv. Tıp Fak.