TKD YAYINLARI

14. Kardiyak Görüntüleme Toplantısına olgu sunumları gönderimi için süre sonu 14 Mart

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bu yıl on dördüncüsünü Mardin'de 26-28 Mayıs 2011'de yapacağımız Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Yıllık Toplantısında yine ilginç olgulara yer verilecektir.

14 Mart 2011 akşamına kadar Türk Kardiyoloji Derneği, Darülaceze Cad. Fulya Sok. No: 9, Okmeydanı, 34380 İSTANBUL, Telefon 212-221 1730 adresine ulaşacak olgu cd'leri Bilim Kurulumuzca değerlendirilecek ve en başarılı "ilginç olgular"a bilimsel program içinde "sözlü sunum" olarak yer verilecek; başarılı olgular ise elektronik poster olarak sunulacaktır.

Olgu sunum başvuru ve değerlendirme ölçütleri:
 1. Olgu sunumları Powerpoint dosyası halinde ve 10 slaydı aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.
 2. Tercih olarak, koyu lacivert zeminde, sarı ve beyaz harf renklerinin, Arial yazı biçiminin kullanılması arzu edilmektedir.
 3. Genel olarak, slaytların tam bir metin yazısı ile doldurulması yerine, kısa cümlecikler halinde ve yazıdan tasarrufu amaçlayan, hızlı algılanan bir yazı biçemi benimsenmelidir.
 4. Bunun için, bir Powerpoint slaydına en fazla sekiz satır sığdırılmalı, satır aralıkları açılmış olan kısa metin ortalanarak dikkatin odaklanmasına yardımcı olunmalıdır.
 5. Her bir sunumun ilk slaydında konu başlığı, sunan hekim veya hekimlerin adları,merkez adı yazılı olmalıdır.
 6. İzleyen slaytlarda, metin ve resim veya hareketli görüntülerin bir arada kullanıldığı, giriş ve bulguların sunulduğu bölümler olmalıdır.
 7. Metin içindeki bulgular kısaca ifade edilmeli ve başlarında burada olduğu gibi, dikkati yoğunlaştıran satır başı işaretleri konulmalıdır.
 8. Bir slaytta en fazla dört adet resim veya film kutusu olmalı, altlarına kısa bilgi notları konulmalıdır.
 9. Tanıya götüren bulguların transtorasik ve/veya transözofajiyal ekokardiyografi ağırlıklı olması ve diğer tanı yöntemlerinin bulgularının yanı sıra, biyopsi veya nekropsi sonrasında morfolojik ve histopatolojik kanıtların da görsel olarak sergilenmesi amaçlanmalıdır.
 10. Sonuçların ilgili literatürdeki sonuçlarla uyumu veya farklılık gösteren boyutları son slaytta tartışılmalıdır.
 11. Ayırıcı tanıdan, sonuç aşamasına dek hastaya yaklaşımda tutarlı ve açık seçik bir bilimsel tutum sergilenmeli, tıbbi etik ile uyuşmayan bir nokta bulunmamalıdır.

Olgu sunumu hazırlama kılavuzu 'na https://www.tkd.org.tr/SunuMerkezi/ adresinden erişebilirsiniz.

Pek yakında kesinleşecek olan Bilimsel Programı da, Oturum ve Konu başlıklarıyla web sitemizden duyuracağız.

Katılım ve katkılarınızla geçen yıllardan daha da başarılı bir toplantı gerçekleştirmek dileği ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Mehmet Aksoy Prof. Dr. İrem Dinçer
TKD Genel Sekreteri TKD Kardiyak Görüntüleme ÇG Bşk.