TKD YAYINLARI

"Hastalar gözüyle muayenehane anketi" sonuçları Tam Gün Yasasının gerekçesiyle taban tabana zıt. Tam Gün Yasası hasta haklarına da, hekim haklarına da aykırı

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını açıklamasından sonra Sağlık Bakanlığı “Tam Gün Yasası”nı tekrar gündeme aldı. Hazırlıkları devam eden yasadan kamuoyuna yansıyan düzenlemelere göre muayenehanelerin devam etmesi fiilen mümkün görünmüyor. Kamu kurumunda çalışan bir hekim kamudan ayrılsa bile bir muayenehane açması ve yaşatması imkansız. Meslektaşlarımız ya kamu kurumunda ya da özel hastanelerde çalışma zorunluluğunda bırakılmakta, serbest çalışma hürriyeti ellerinden alınmaktadır. Alternatifleri kaybolan ve iki kuruma mahkum edilen hekimlerin zaman içinde bu kurumlardaki haklarının erozyona uğrayacağı muhakkaktır. Bu gelişmeleri hekimlik mesleğinin tarihsel özlük hakkının elinden alınması olarak görüyoruz.

Tam Gün Yasasının ana gerekçesini, “önce mevcut olan sistemin ve bazı meslektaşlarımızın yanlış uygulamalarının zaman zaman hastaların hastanelerden muayenehaneye yönlendirilmeleri ve muayenehanelerin kamudaki hizmete ulaşma aracı olarak kullanılması” oluşturmaktadır. Bununla birlikte, sağlık hizmeti alternatiflerinin ve kalitesinin artmasına rağmen bir kısım hastanın hala muayenehanelere gitmesinin 2011’de “sadece hastaların yönlendirilmesi ve zorlanmasıyla” açıklanabileceği hususunda şüphelerimiz bulunmaktadır. Bu nedenle, muayenehanelere giden hastalar arasında bir araştırma yapmayı ve hastaların muayenehanelere gitme gerekçelerini, onları muayenehanelere nelerin yönlendirdiğini bilimsel olarak ortaya koymayı amaçladık. Ayrıca, bu araştırma sonuçlarının bize Tam Gün Yasası'nı objektif verilere ve kanıta dayalı olarak bilimsel bir zeminde tartışma olanağı sağlayacağını düşündük.

Yeni yasa oluşturulurken 12 Ocak 2011 tarihinde bir basın toplantısı ile duyurusunu yaptığımız; bir rapor olarak Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu’na sunduğumuz; konuyu özellikle hastalar açısından değerlendiren, bugüne kadar tartışılmayan bir bakış açısıyla konuya yaklaşan araştırmamızın sonuçlarını dikkatlerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Oktay Ergene
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter

EK-1 : TKD Araştırma Sonuçları
EK-2 : Rapor