TKD YAYINLARI

Türkiye'nin ilk Kardiyoloji Kurum ve Eğitim Programı Yeterlilik Belgeleri Gazi, Başkent, Kocaeli ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakülteleri Kardiyoloji Anabilim Dallarına verildi.

tkd.org.tr


Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu, Türkiye'nin ilk Kurum ve Eğitim Programı Yeterlilik Belgelerini 14 Aralık 2010 Salı saat 10.00'da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na TKYK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, TKYK Genel Sekreteri ve Eğitim Kurumları Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Armağan Altun ve TKYK Eğitim Değerlendirme Kurul Üyesi Prof. Dr. Okan Erdoğan tarafından; saat 14.00'te Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na ise TKD Eski Başkanı, Türk Dünyası Kardiyoloji Birliği Başkanı Prof. Dr. Çetin Erol, Prof. Dr. Armağan Altun ve TKYK Eğitim Değerlendirme Kurul Üyeleri Prof. Dr. Atiye Çengel ve Prof. Dr. Murat Özdemir eliyle verdi.

Kocaeli Ünivesitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na 20 Aralık saat 10.00'da; Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'na ise 21 Aralık saat 14.00'te "Kurum ve Eğitim Programı Yeterlilik Belgeleri" sunuldu. Yurt dışı programı nedeniyle ilk iki törene katılamayan TKYK Başkanı Prof. Dr. Nail Çağlar Kocaeli ve Trakya Üniversitelerindeki törenlerde yer aldı.

2009 yılında hazırlıkları tamamlanan ve 2010 yılı başında başvuruya açılan "Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi Veren Kurumların ve Eğitim Programlarının Yeterlilik Denetimi Sistemi"ne başvurular Mayıs 2010 sonuna dek alındı.

İlk başvuran Başkent, Gazi, Kocaeli ve Trakya Üniversiteleri Tıp Fakültelerinin Kardiyoloji Anabilim Dalları, ayrıntıları Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu web sayfasında bulunan alanlarda, önceden belirlenmiş nesnel yeterlilik ölçütlerine göre değerlendirildi. Kurumlar tek tek ziyaret edilerek her düzeyden öğretim üyeleri ve uzmanlık öğrencileriyle ayrıntılı görüşmeler yapıldı.

Eğitim Programları, Asistan Karneleri, Son beş yıllık Yayın Listeleri, Son beş yıllık "İşlem sayıları (Anjiyo, EKO, Efor testi vb.)" incelendi.

 • Kardiyoloji Klinik ve Poliklinikleri, Anjiyo, EKO, Efor, Holter vb Laboratuvar Üniteleri, özel gereksinimler için vizit sırasında gerekebilecek teknik olanaklar, Koroner Yoğun Bakım Üniteleri, Kütüphaneler, asistan odaları;
 • binanın durumu-eğitim ünitelerin durumu-servis yatakları-günlük bakım üniteleri- klinik/bilimsel aktivitelerin bütçelendirilmesi
 • uzman gözetimi, kayıt sistemi, eğitilenlerin poliklinik kalış süreleri, hasta sayısı ve acil olgu sayısı
 • eğitici ve eğitilen sayısı ile çalışma saatleri; son beş yılda uzman olan hekim sayısı
 • kalite gelişim ve kontrolü ile ilgili işlemler yerinde değerlendirildi.

Bütün bu değerlendirmeler sonucunda her kurumla ilgili Ziyaret Raporları ve geliştirilmesi gereken/önerilen konular belirlendi.
Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Genel Sekreteri ve Eğitim Kurumları Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Armağan Altun konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Genel Sekreteri ve Eğitim Kurumları Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Armağan Altun konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Bu sistemle amacımız tüm yurt çapında Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminin standartlarını oluşturup süreç içinde yükseltmektir. Kardiyoloji Uzmanlarının yeterlilikleri hiç kuşkusuz eğitim gördükleri kurumların yeterliliğiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Uzmanlık eğitimimizle ilgili son derece kritik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, böyle bir girişimin kendi uzmanlık alanımızda bilimsel ve eğitsel titizliğimizi net bir biçimde ortaya koyacağına ve olumsuz eğilimleri frenleyip önleyeceğine inanıyoruz."

Prof. Altun Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu 'nun kuruluş hazırlıklarının 2002 yılında başladığını; titiz bir hazırlık döneminin ardından Kurul organlarının 2004'te oluşturulduğunu ve 2005'ten beri, gönüllülük esasına göre başvuran kardiyoloji uzmanlarının girdiği 19 Yazılı Bilgi Yeterlilik Sınavı ve 9 Sözlü Beceri Yeterlilik Sınavı düzenlediğini hatırlattı; "Şimdiye dek 605 uzmanımız Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmıştır," dedi.
Prof. Altun, 1 Mart 2011 tarihine kadar başvuracak Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Kurumlarının -Fakülte Anabilim Dalları veya Eğitim Hastaneleri Kardiyoloji Kliniklerinin- başvurularının aşağıdaki değerlendirme ölçütlerine göre incelenip 2011 yılı Kurum Ziyaret Programının oluşturulacağını belirtti:

 • Eğitim kurumunun en az üç yıldır uzman veriyor olması,
 • Eğitim kurumunun gerekli ve çalışır durumda kardiyolojik alt yapıya/donanıma sahip olması (Koroner anjiyografi laboratuvarı, Ekokardiyografi laboratuvarı, Efor-Holter EKG/AKB takibi, Koroner yoğun bakım ünitesi)
 • Eğitim kurumundan son beş yıl içinde impakt faktörü >2 olan dergilerde yayınlanmış en az üç araştırma yayının olması (ilk isim yazarın o kurumdan olması ve yayının/ çalışmanın o kurumda yapılmış olması gerekmektedir)
 • Eğitim verilen kurum üniversite kardiyoloji kliniği ise en az 1 profesörün içinde olduğu üç öğretim üyesi eğitici yapısına sahip olması. Eğitim verilen kurum Sağlık Bakanlığına bağlı kardiyoloji kliniği ise bir klinik şefi ile birlikte en az bir klinik şef yardımcısı ve iki başasistandan oluşan eğitici yapısına sahip olması.
   

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi
Prof.Dr. Çetin Erol - Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu  
     
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi
Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu - Prof.Dr. N. Bülent Boyacı  
     
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi
     
    Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.D. Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi