TKD YAYINLARI

Zorunlu Sigorta

tkd.org.tr


Zorunlu Sigorta hakkında önemli ek duyuru

Değerli Üyemiz

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün (29.07.2010) internet sayfasına konulan "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Soru ve Cevaplar" yazısında (EK1) hekimlerin zorunlu sigorta yaptırma yükümlülüğünün 30.07.2010 tarihi itibariyle başlayacağı belirtilerek Hazine Müsteşarlığı' nın bildirdiği sigorta şirketlerinin isimleri ilan edilmiştir. Bu yazıya göre listede ismi geçen sigorta şirketlerinin acenteleri ile 30.07.2010 tarihinden itibaren sözleşme yapılabilecektir.

Bununla birlikte 1 gün içerisinde tüm hekimlerin uygun şartlarda sözleşme yapması mümkün değildir. Bu nedenle Türk Tabipler Birliği bu konuda Hazine Müsteşarlığı ve Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerde bulunmuş ve 1 hafta kadar gecikmeden dolayı ceza ödenmeyeceğine ilişkin söz aldıklarını, bu konuda yazılı bir açıklama yapılacağının da söylendiğini bildirmişlerdir. (http://www.ttb.org.tr/index.php/hukuk/2132-haber)

Buna göre 30 Temmuz 2010 tarihi itibarıyla yapılması gerekenler:

1-Sağlık Bakanlığı sitesinde bildirilen sigorta şirketlerinin yerel acentaları ile görüşerek poliçe hazırlığı ve sözleşmesi yapılmalıdır. Süre 1 Ağustos'ta dolmakla birlikte 1 hafta kadar gecikmeden dolayı bir ceza-i müeyyide beklenmemektedir.

2-Yapılacak poliçede 21 Temmuz 2010 tarihinde yayınlanan ilgili tebliğdeki (EK2) ve Sağlık Bakanlığı internet sitesindeki "Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Soru ve Cevaplar" yazısındaki asgari (genel) şartların sağlandığı mutlaka kontrol edilmelidir. Sigortanın maddi, manevi tazminatı, avukatlık ücretlerini, sözleşme öncesi 1 yılı, sonrası 2 yılı kapsaması gibi önemli maddeleri kapsadığı teyit edilmelidir.

3-Bunun dışında TTB tarafından önerilen aşağıdaki bazı ek taleplerde bulunulabilir:

  • Zararların karşılanmasında sözleşme süresi içinde yürütülen mesleki faaliyetlerden dolayı sözleşme dönemini takip eden iki yıllık bildirim süresi,
  • Adli para cezalarının teminat kapsamına alınması,
  • Peşin ödemenin taksitlendirilmesi,
  • Mevcut ihtiyari sigortaların zorunlu sigortaya dönüştürülmesi bu kapsamda ödenen primlerin mahsup edilmesi,
  • Hekimlerden kısmi zamanlı olarak birden fazla işte çalışanlarla ilgili olarak tek sigorta yaptıracakları dikkate alınarak bütün mesleki faaliyetlerinin kapsam içinde olduğunun açıkça belirtilmesi

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere Türk Tabipler Birliği (www.ttb.org.tr) ve Sağlık Bakanlığı (www.saglik.gov.tr) web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Oktay Ergene Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Başkan Genel Sekreter