TKD YAYINLARI

Hastanelerde yaşanan girişimsel uygulama sorunlarınızı bildirmenizi bekliyoruz

tkd.org.tr


Bazı hastanelerde (özellikle özel hastanelerde) pace-maker implantasayonu, perkütan cihaz tedavileri gibi bazı girişimsel uygulamalarda SGK mevzuatı nedeniyle sorun yaşandığına, işlemlerin durduğuna ilişkin bildirimler almaktayız.

Derneğimiz bu konuda ilgili makamlara başvuruda bulunmayı planlamaktadır. Yalnız, üyelerimiz adına başvuruda bulunabilmemiz için, yaşanan sorunun ve varsa ilgili SGK mevzuatının tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bu konuda yaşadığınız sorunların ivedilikle TKD'ye (tkd@tkd.org.tr adresine e-postayla veya 212-221 1754'e faksla) bildirilmesini rica ederim.

Hassasiyetiniz ve katkılarınız için teşekkür ve saygılarımla.


Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter