TKD YAYINLARI

Toplumumuzun kalp ve damar sağlığına yönelik paramedikal tehditlere karşı duralım

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Son zamanlarda gerek ulusal gerek yerel televizyon kanallarında, gerek basılı yayınlarda modern tıp ve farmakoloji bilimlerine aykırı, hastaların modern tıbba ve farmakolojiye, doktor ve eczacıya güvenini sarsıp onları tıbbi tedaviden soğutarak uzaklaştıracak; toplumumuzun kalp ve damar sağlığını ciddi tehlikelere düşürecek yetkisiz ve yetersiz kişilerin yayınlarının dikkat çekici bir artış gösterdiği görülmektedir.

Yapılan reklamlarda bitkisel ürün adı altındaki bu maddelerin hiçbir yan etkisi olmadığına, hastalığı kesin olarak iyileştirdiğine dair bilimsellikle ilişkisi olmayan ifadeler kullanılmaktadır. Bu yanıltıcı ve yanlış ifadeler hastaların maddi olarak sömürülmesine, mevcut tedavilerini bazen bırakmalarına, bazen da mevcut tedavileriyle birlikte kullanıldığında yan etkilere yol açmaktadır.

Hiçbir klinik çalışması ve bilimsel verisi olmayan bu maddelerin bir tedavi olarak halkımıza sunulması ve halk sağlığımızın tehlikeye atılması hususunda Türk Kardiyoloji Derneği olarak gerekli girişimleri başlattık. Bu amaçla, Sağlık Bakanlığı'na ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'na resmi başvurularda bulunduk. Ayrıca hukuk müşavirimize, kamu sağlığını onarılmaz biçimde tehdit eden bu tür şarlatanlıklara yer veren basın ve yayın kurumlarını; bu tür ürünlerin "reklam verenlerini" yasal olarak uyarması; görevli makamları yasal işlem yapmaları için harekete geçirmesi talimatını verdik.

Sizden de tanık olduğunuz benzer program, programcı, sunucu, reklam veren ve şarlatanları mümkünse yayın tarih ve saatiyle bize bildirmenizi; toplum sağlığına ve modern bilime yönelik bu saldırıları önleme ortak çabamıza destek olmanızı bekliyoruz.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Oktay Ergene
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter

Toplumumuzun kalp damar sağlığını korumaya yönelik önemli projelere imza atan Türk Kardiyoloji Demeği; hastalıkları bitkisel ürünlerle kesin olarak iyileştirdiğini söyleyen yetkisiz kişileri yakın takibe aldı...

Türk Kardiyoloji Demeği Başkanı Prof. Dr. Oktay Ergene ile Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Aksoy, halkımızı tıbbi tedaviden soğutarak toplumumuzun kalp ve damar sağlığını ciddi tehlikelere düşüren kişileri bir bir ortaya çıkarmak için dernek üyesi meslektaşlarına mektup yollayarak, destek istedi...

İşte, Türk Kardiyoloji Demeği yönetiminin üyelerine yolladığı o mektup:

"Son zamanlarda; gerek ulusal gerek yerel televizyon kanallannda, gerek basılı yayınlarda modern tıp ve farmakoloji bilimlerine aykırı, hastaların modern tıbba ve farmakolojiye, doktor ve eczacıya güvenini sarsıp onları tıbbi tedaviden soğutarak uzaklaştıracak; toplumumuzun kalp ve damar sağlığını ciddi tehlikelere düşürecek yetkisiz ve yetersiz kişilerin yayınlarının dikkat çekici bir artış gösterdiği görülmektedir...

Halk sağlığı tehlikede

Yapılan reklamlarda bitkisel ürün adı altındaki bu maddelerin hiçbir yan etkisi olmadığına, hastalığı kesin olarak iyileştirdiğine dair bilimsellikle ilişkisi olmayan ifadeler kullanılmaktadır. Bu yanıltıcı ve yanlış ifadeler hastaların maddi olarak sömürülmesine, mevcut tedavilerini bazen bırakmalarına, bazen de mevcut tedavileriyle birlikte bu ürünler kullanıldığında yan etkilere yol açmaktadır.

Hiçbir klinik çalışması ve bilimsel verisi olmayan bu maddelerin bir tedavi olarak halkımıza sunulması ve halk sağlığımızın tehlikeye atılması hususunda Türk Kardiyoloji Demeği olarak gerekli girişimleri başlattık...

Sizden de tanık olduğunuz benzer program, programcı, sunucu, reklam veren ve şarlatanları mümkünse yayın tarih ve saatiyle bize bildirmenizi; toplum sağlığına ve modem bilime yönelik bu saldırılan önleme ortak çabamıza destek olmanızı bekliyoruz."

Coşkun BEL
Sözcü Gazetesi - 29.07.2011