TKD YAYINLARI

Gelecek Hemşirelik Haftasından önce Kardiyoloji Uzman Hemşireliğinin de kabul edilmesi ümidiyle, Hemşirelik Haftası kutlu olsun

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bu yılki Hemşirelik Haftasını önemli ama yetersiz bir atılımla kutluyoruz: Geçen yıl Dünya Kadınlar Günü'nde yayınlanan ve "hemşirelikte uzmanlaşma"nın önünü açan yönetmelik Nisan ayı sonunda yeniden değiştirildi ve bazı alanlarda Uzman Hemşirelik tanımı yapıldı.

Bu süreçte, 2005 yılından beri yoğun çaba gösteren Kardiyovasküler Hemşirelik Teknisyenlik Çalışma Grubumuz öncelikle "Ulusal Kalp Sağlığı Politikası"nın 176. sayfasından itibaren yer alan Kardiyovasküler alanda çalışan yardımcı sağlık personelinin (hemşire, sağlık memuru, teknisyen) eğitimi konusundaki önerilerini somutlaştırmış; bu öneriler gerek TKD tarafından gerekse bu belgenin 2006 yılı sonunda sunulduğu Sağlık Bakanlığı ve TBMM tarafından da olumlu bulunmuştu.

2007 ve 2009 yıllarında iki ayrı başvurumuzla Kardiyoloji alanında Uzman Hemşirelik kurulmasının önemi ve gereği ayrıntılı yazılarla ve Yönetmelik taslağı olarak yine Sağlık Bakanlığına iletilmişti.

Bütün bu çalışmalardan sonra, bu yıl yayınlanan Uzman Hemşirelik konusundaki yönetmelikte özellikle ve öncelikle bulmayı beklediğimiz "Kardiyoloji Uzman Hemşireliği"nin yer almadığını görmek büyük bir hayal kırıklığı oldu.

Oysa Sağlık Bakanımızın 1. Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Zirvesi'nde üzerinde ayrıntılı olarak durduğu ve içtenlikle sahip çıktığı, TKD'nin inisiyatifiyle ve Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC)'nin öncülüğüyle Avrupa ile birlikte başlatılan Yaşam İçin Stent (Stent for Life) projesinin de; her yıl yitirdiğimiz her iki yurttaşımızdan birinin ölümüne neden olan kalp ve damar hastalıklarına karşı kapsamlı savaşımızın başarıya ulaşmasının da en öneli dayanak noktalarından biri, Kardiyoloji ve Kateter Uzman Hemşireliğidir.

Hiç kuşkusuz, gerektirdiği özel bilgi ve becerilerin yoğunluğu nedeniyle uzmanlığı ilk hak eden alan olan Kardiyoloji Hemşireliğinin gelecek Hemşirelik Haftası'ndan önce yönetmelikte yerini alacağına inanıyoruz.

Bu güçlü inançla, başta Kardiyoloji Kliniklerinde, Kateter Laboratuvarlarında, Koroner Yoğun Bakım Birimlerinde özveriyle hizmet eden Kardiyoloji Hemşirelerimiz başta olmak üzere tüm hemşirelerimizin ve içinde yer aldıkları büyük Sağlık Hizmeti Ailemizin Hemşireler Haftasını kutluyor ve bu konuda Sağlık Bakanlığına daha önce sunduğumuz "KARDİYOLOJİ HEMŞİRELİĞİ TANIM, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI" çalışmasını ekte bir kez daha hem sizin hem tüm ilgili ve yetkililerin dikkatlerinize sunuyoruz.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Mehmet Aksoy Doç. Dr. Fisun Şenuzun
TKD Genel SekreteriTKD KV Hemşirelik Teknisyenlik ÇG Başkanı