TKD YAYINLARI

Bilim kurulu üyemiz Prof. Dr. Bülent Görenek EHRA Yönetim Kurulunda Saymanlığa aday. Başarılar diliyoruz.

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bildiğiniz gibi, Bilim kurulu üyemiz Prof. Dr. Bülent Görenek geçen yıl kurulan ESC Akut Kardiyak Bakım Çalışma Grubu Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş ve 2012'de yapılacak "ESC Acute Cardiac Care" toplantısını Türkiye'ye getirmeyi başarmıştı.

Bu çalışma grubundaki etkili çalışmasının yanı sıra ESC'nin 5 bağlı birliğinden EHRA (Avrupa Kalp Ritmi Birliği)'nın da Eğitim Kurulu Üyesiydi ve geçen iki yıl boyunca gösterdiği yoğun gönüllü çalışmalarla EHRA'nın ESC Genel Merkezi Avrupa Kalp Evi'nde çok önemli bir dizi sertifikasyon kurslarının yöneticiliğini ve eğiticiliğini yapmıştı.

Prof. Görenek, kuşkusuz bu özverili çalışmalarının da etkisiyle, EHRA Aday Belirleme Komitesi tarafından 2011-2013 yıllarında görev yapacak yeni EHRA Yönetim Kurulunda Saymanlığa aday gösterilmiştir.

Bundan sonraki aşamada EHRA üyelerinin oyları ile yeni yönetim kurulu belirlenecektir. Bu noktada EHRA üyesi olan arkadaşlarımızın destekleri çok önemlidir.

Oylama EHRA'nın websitesinde elektronik olarak 20 Mayıs-20 Haziran 2011 arasında yapılacaktır. Oy kullanabilmek için en geç 15 Mayıs 2011 tarihine kadar EHRA 2011 yılı EHRA üyelik işlemlerinin yapılması gerekmektedir.

Üyelik işlemleri aşağıdaki internet adresinden kolaylıkla yapılabilmektedir:

http://www.escardio.org/COMMUNITIES/EHRA/Pages/membership.aspx

Üye olduktan sonra 20 Mayıs-20 Haziran 2011 tarihleri arasında oy kullanmak için;

http://www.escardio.org/communities/EHRA/news/Pages/EHRABoardElections2011.aspx

internet adresini tıklamanızı ve Sayman (Treasurer) pozisyonu için Prof. Bülent Görenek' e destek olmanızı dilerim.

Her üyemizin ilgi duyduğu ESC'ye bağlı birliklere ve Çalışma Gruplarına da üye olmaları, katıldıkları birlik ve çalışma gruplarında gönüllü görevler alarak yeterliliklerini, güçlerini göstermeleri, sonrasında da seçimle gelinen görevlere aday olarak hem ilgili birlik ve çalışma gruplarında kendi konumlarını yükseltmeleri ve hem de kendi yerlerini alacak genç üyelerimize destek olmaları en büyük arzularımızdandır.

Üyelerimizin böylesi inisiyatifleri TKD'nin gücünü uluslararası platformlara yansıtmamızı kolaylaştırıp güçlendirecek; üyelerimizin ve derneğimizin Avrupa olanak ve kaynaklarından hak ettiği ölçüde yararlanabilmesini hızlandıracaktır.

Prof. Görenek'e ve onunla aynı coşkuya, enerji ve inisiyatife sahip olan tüm üyelerimize içtenlikle başarılar diler, sizin de bu çabalara katılıp güç vermeniz dileğiyle saygılar sunarız.


 

Prof. Dr. Oktay Ergene
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter