TKD YAYINLARI

Kardiyologlar tarafından yapılan Periferik girişimlerin SGK tarafından ödenmesi kesinlik kazandı.

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Uzun zamandır düzeltilmesi için yoğun çaba gösterdiğimiz, SGK üst yönetimiyle çeşitli görüşmelerimize ve yazışmalarımıza konu ettiğimiz, yargıya götürdüğümüz 19.04.2010 tarihli Fatura İnceleme Usul ve Esaslarının Kardiyoloji 5 ve 7. maddeleri SGK tarafından alınan ve hafta sonunda duyurulan bir kararla nihayet kesin çözüme kavuştu.

Fatura İnceleme Usul ve Esaslarında 31/03/2011 tarihli ve 6199705 sayılı başkanlık makam oluruyla şu düzenlemeler yapıldı ve 1 Nisan 2011'de yürürlüğe gireceği Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinde duyuruldu (http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/7ea670004656937fafb9afdd5a742159/Duyuru_Fatura_20110401.pdf?MOD=AJPERES): 

  • KARDİYOLOJİ 5. MADDE: 802350-802890 kodlar arası "Periferik anjiografi" işlemlerini radyoloji uzmanlarının yanı sıra bu konuda gerekli eğitimi almış kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahi uzmanlarının da yasal sorumluluğu almaları kaydıyla yapmaları halinde ödenir.
  • KARDİYOLOJİ 7. MADDE: Angiografi/aortografi'yi takip eden ve aynı seansta yapılan periferik angiografiler aynı seansta birden fazla yapılan işlem esasına göre ücretlendirilir.

Böylece artık kardiyologlarca yapılacak periferik anjiyografi işlemlerinin geri ödemesinde herhangi bir sorun kalmadı.

Başarı dilekleriyle dikkatinize sunuyorum.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter