TKD YAYINLARI

14. Kardiyak Görüntüleme Toplantısı bilimsel programını içeren duyurumuz erişime açıldı

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bu yıl on dördüncüsünü Mardin'de 26-28 Mayıs 2011'de yapacağımız Kardiyak Görüntüleme Çalışma Grubu Yıllık Toplantısının duyurusu web sitemizde erişime açılmıştır.

Göreceğiniz gibi, programımızda

  • Temel Ekokardiyografi, TEE, Protez Kapak, CRT ve Konjenital Kalp Hastalıklarında Ekokardiyografi Kursları
  • Kardiyak BT, Kardiyak MR, Kardiyak Nükleer Tıp yöntemleri
  • 4D strain, 3D Ekokardiyografi, 3D TEE yeni ekokardiyografi yöntemleri
  • Kalp kapak yetersizlik ve darlıkları, aort hastalıkları, Hipertansiyon, Kalp Yetersizliği, Erişkin Konjenital Kalp Hastalıkları ve Pulmoner HT, Girişimsel İşlemlerde Ekokardiyografi
gibi güncel kardiyoloji klinik uygulamalarında kardiyak görüntülemenin tüm boyutları yer alıyor. 

Ayrıca yine üyelerimizin gönderdikleri çok sayıda olgular arasından seçilecek ilginç olgulara da gerek sözlü gerek poster olarak sunulacaktır.

Katılım ve katkılarınızla geçen yıllardan daha da başarılı bir toplantı gerçekleştirmek dileği ve saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Mehmet Aksoy Prof. Dr. İrem Dinçer
TKD Genel Sekreteri TKD Kardiyak Görüntüleme ÇG Bşk.