TKD YAYINLARI

14 Martların yeniden "bayram" olması dileğiyle...

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Geçen 14 Mart'tan bugüne dek, yine, toplumumuzun kalp ve damar sağlığını koruyup geliştirmek için kardiyologların, ilgili alanlardan tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bilgilerini geliştirip güncellemenin yanı sıra basını aydınlatma ve toplum eğitimi için de elimizden geleni yaptık.

Ne yazık ki bu yılın 14 Mart Tıp Gününe de, yine sorunlarımızın yalnızca bir kısmı sınırlı çözüme kavuşmuş olarak eriştik.

Anımsayacağınız gibi, geçen bir yıl içinde Sağlıkta Uygulama Tebliği'nde kardiyoloji uzmanlığını neredeyse yok sayan maddelerde yoğun uğraşlarımız sonucu bazı iyileştirmeler sağlandı.

Ama hala kardiyolojinin temel teşhis ve tedavi işlemlerine biçilen değer birçok başka uzmanlık alanının çok daha az riskli ve çok daha zahmetsiz işlemlerinden daha düşük.

Çağdaş kardiyoloji uzmanlık eğitimine yetmeyen 5 yıllık sürenin 4 yıla indirilmesi kararı hala düzeltilmedi; konuyu mahkemeye taşıdık.

Hastaların tedavi ve takiplerine dikkat edilmeden yalnızca radyologların yetkisine bırakılan periferik girişimleri, bu alanın asıl eğitimini almış kardiyologların da yapabilmeleri konusunu mahkemeye götürmek zorunda kaldık.

"Tam Gün" mevzuatıyla uzman eğitimi, bilimsel araştırma ve yayın neredeyse yasaklanıp cezalandırıldı. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı yerine Danıştay kararının dikkate alınması da bir başka üzücü ve düşündürücü nokta.

Tam Gün mevzuatındaki

  • Uzmanlık eğitimi, bilimsel araştırma ve bilimsel yayını yok sayan anlayış değiştirilmezse
  • Özlük hakları adil biçimde ve hızla çözümlenmezse

korkarız yakın bir gelecekte Tıp Fakülteleri üniversite adaylarının tercihlerinde en son sıralara düşecek, akademik çalışma arzusu yok olacak, tıpta uzmanlık eğitimi yetersiz ellere düşecek ve sonuçta toplumumuza sunulan sağlık hizmetinin kalitesi hızla düşüp çağın gerisinde kalacaktır.

Bütün enerjimizle sorunlarımızın çözümünün takipçisiyiz ve bu amaçla çalışmayı sürdürüyoruz. Dileğimiz, sorunlarımızın olabildiğince çabuk çözülmesini sağlamak ve 14 Martları "protesto günü" değil yeniden birer "Bayram" olarak kutlayabilmektir.

Sağlık Bakanının 12 Mart günü Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Zirve Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, TKD olarak katıldığımız önemli bir ESC projesi olan Stent for Life konusuna Bakanlığın en yüksek düzeyde sahip çıktığını ve iki yıllık bir programla seçilen pilot illerde akut miyokard enfarktüsü geçirenlere 90 dakika içinde primer PKG uygulanmasının hedeflendiğini öğrenmekten mutluluk duyduk. Bunu 14 Martların yeniden birer bayram olması konusunda olumlu bir adım saymak istiyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Oktay Ergene

Prof. Dr. Mehmet Aksoy

Başkan

Genel Sekreter