TKD YAYINLARI

Kardiyoloji asistanları için Sağlık Politikaları ve Uzmanlık Eğitimi konularındaki linklere özel sayfamızdan erişebilirsiniz

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu Genel Sekreterliğince, bugüne dek gerçekleştirilen Kardiyoloji Uzmanlık Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme Çalışmaları sırasında elde edilen verilere ve gözlemlere göre büyük bir gereksinim olduğu saptanan "Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi sürecindeki asistanlarımız için yol gösterici olabilecek her türlü bilgi ve belgeye ait linkleri içeren özel bir sayfa" hazırlanmış ve hem TKD hem TKYK web ana sayfalarında sol kolondaki özel ASİSTANLAR İÇİN butonundan erişilebilen bu sayfaya https://www.tkd.org.tr/tkyk/?pg=461 adresimiz tahsis edilmiştir.

Bu çalışmanın amacı, uzmanlık eğitimi sürecindeki meslektaşlarımızın eğitimlerinin her aşamasında işlerine yarayacak; haklarını, görevlerini, yükümlülüklerini, olanaklarını, eğitimlerinin genel sağlık politikası ve eğitimi içindeki yerini temel kaynaklardan öğrenebilmelerini; yapacakları araştırma, yayın ve benzeri bilimsel çalışmalar için destek alabilecekleri kurumları ve kaynakları kendilerine derli toplu bir biçimde sunmaktır.

Dileğimiz genç kardiyologlarımızın bilimsel çalışma istek ve heyecanlarını hep diri tutarak kariyerlerini geliştirmeleri ve toplumumuza en iyi biçimde hizmet vermenin yanı sıra Türk Kardiyolojisini ulusal ve uluslararası her platformda üstün başarıyla temsil etmeleridir.

Başarı dileklerimiz ve saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Oktay Ergene
TKD Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Nail Çağlar
TKYK Yürütme Kurulu Başkanı