TKD YAYINLARI

İstanbul hekimleri 6 Şubat Pazar 13.00'te Şişli Etfal'de buluşuyor

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

İstanbul Tabip Odası'nca düzenlenen "İstanbul'un hekimleri buluşuyor" toplantısı 6 Şubat 2011 Pazar saat 13.00'te Şişli Etfal Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu ve İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Taner Gören'in katılacağı toplantıya

"Söyleyecek sözü olan, çalışma ortamında kendini tükenmiş hisseden ve geleceğinden kaygı duyan tüm hekimler,

  • Artan iş yükü, azalan performans baskısı altındaki kamu hastaneleri uzman hekimleri
  • Akademik özerkliği alınıp performans dayatmasına muhatap kılınan öğretim üyeleri
  • Keyfi yönetmeliklerle işyerleri kapatılma thedidi altıa olan muayenehane hekimleri
  • Nöbet ertesi izin kullanamayan, eğitim alamayan ve düşük ücretle çalıştırılan asistan hekimler
  • Yoksulluk sınırının çok altındaki maaşlarla yaşamak zorunda bırakılan emekli hekimler...."

davetlidir.

Başarı dilekleri ve saygılarımla bilginize sunarım. 


Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter