TKD YAYINLARI

Adayımız Prof. Dr. Muzaffer Değertekin ESC Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildi

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Türk Kardiyoloji Derneği olarak 2010-2012 dönemi için ESC Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterdiğimiz Prof. Dr. Muzaffer Değertekin, ESC Genel Kurulu tarafından seçildi; seçim sonucu ESC web sitesinden 28.06.2010 akşamı duyuruldu.

Böylece, sistemli ve yoğun çalışmalarımızla son yıllarda giderek artan Türkiye'yi uluslar arası düzeyde temsil etme gücümüze yeni ve çok önemli bir halka daha eklendi.

Haziran 2010 içinde iki üyemiz de ESC'ye bağlı kuruluşlarda iki önemli konuma getirilmişlerdi:

 • Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu ESC'ye bağlı Avrupa Kardiyovasküler Önleme ve Rehabilitasyon Birliği - EACPR Eğitim ve Akreditasyon Komitesi Başkanlığına (2010-12),
 • Yrd. Doç. Dr. Yasemin Tokem ise ESC'nin KV Hemşirelik ve İlgili Meslekler Konseyi-CCNAP Bilim Kurulu Üyeliğine (2010-12) seçildiler.

Bildiğiniz gibi, 2008-2010 döneminde

 • Prof. Dr. Çetin Erol ESC Aday Belirleme Kurulu Üyeliğine (2008-10)
 • Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu ESC Ateroskleroz ÇG Başkanlığına, EAS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına ve IAS Avrupa Başkanlığına (2008-10)
 • Prof. Dr. Serap Erdine Hipertansiyon ÇG Başkanlığına (2008-10)
 • Prof. Dr. Öztekin Oto ESC Erişkin Konjenital Kalp Hastalığı ÇG Saymanlığı ve Kardiyovasküler Cerrahi ÇG Yönetim Kurulu Üyeliğine (2008-10)
 • Prof. Dr. Esmeray Acartürk Kalp Kapak Hastalıkları ÇG Yönetim Kurulu Üyeliğine (2008-10)
 • Doç. Dr. Fisun Şenuzun ESC'nin KV Hemşirelik ve İlgili Meslekler Konseyi (CCNAP) Yönetim Kurulu Üyeliğine (2008-10)
 • Prof. Dr. Ali Oto UEMS Başkan Yardımıcılığına; ESC 2010 Kongresi Program Komitesi, EHRA Akreditasyon, Aday Belirleme ve Ulusal Derneklerle İlişkiler Komitelerinin Üyeliklerine (2008-10)
 • Prof. Dr. Bülent Görenek ESC Akut Kardiyak Bakım Yönetim Kurulu Üyeliğine ve EHRA Eğitim Komitesi Üyeliğine (2008-10)
 • Prof. Dr. Oktay Ergene EAPCI Eğitim Komitesine (2009-11)
 • Prof. Dr. Muzaffer Değertekin EAPCI Bilimsel Program Komitesine (2009-11)
 • Doç. Dr. İbrahim Sarı EAPCI Web sitesi ve İletişim Komitesine (2009-11)

seçilmişlerdi.

TKD Girişimsel Kardiyoloji Birliği Başkanımız; eski Yönetim Kurulu Genel Sekreter Yardımcımız, Veznedarımız; eski Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Başkanımız olan Prof. Dr. Değertekin'in yanı sıra ESC Yönetim Kurulundaki hemen tüm konumlara TKD'nin de desteklediği adaylar seçildi.

Daha önce çeşitli görevlere seçilen üyelerimiz gibi yeni seçilen üyelerimizin de bulundukları konumlarda gösterecekleri etkili ve verimli çalışmalar ile kuracakları başarılı ve sıcak uluslar arası ilişkiler gelecekte de yeni adaylarımızın çeşitli kurullarda yeni seçimler kazanıp TKD'nin ve Türkiye'nin uluslar arası kardiyoloji örgütlerinde daha yüksek konumlara ulaşmalarını sağlayacaktır.

Hiç kuşkusuz, sürekli ve örgütlü çaba gerektiren bu amaçlara erişebilmek için her TKD üyesi her uluslar arası bilimsel örgüte öncelikle üye olmalı; sonra gönüllü üstleneceği görevleri başarıyla yerine getirip seçimle gelinecek konumlara adaylığını koymalıdır.

Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da TKD olarak tüm adaylarımızı elimizden gelen güçle desteklemeye devam edeceğimiz tabiidir.

Değerli üyelerimizi yeni seçildikleri görevler için candan kutluyor; ESC Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Değertekin'e; EACPR'daki görevinde Prof. Dr. Tokgözoğlu'na ve CCNAP'de Yrd. Doç. Dr. Tokem'e üstün başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Oktay Ergene Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Başkan Genel Sekreter