TKD YAYINLARI

Yan Dal Uzmanlık Sınavı hakkında gelişmeler

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

İç hastalıkları uzmanlarının kardiyoloji anabilim dalına yan dal uzmanlık sınavı ile yerleştirmesini sağlayan yönetmelik için üyelerimizin görüşüne başvurmuştuk. Üyelerimizin %95'i yönetmeliği doğru bulmadıklarını, ilgili maddenin iptali için dava açılmasını desteklediklerini bildirmişlerdir. %5'i ise kardiyolojinin iç hastalıkları uzmanlığından sonra olmasını desteklediklerini, ancak 2 yıllık sürenin yeterli olmadığını, en az 3 yıl olması gerektiğini bildirmişlerdir.

Derneğimiz, üyelerinin görüşlerini de dikkate alarak aşağıdaki gerekçelerle yasal süreci başlatmıştır. Danıştay ilgili maddenin yürütmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Kararın uygulanması hususunda gerekli yasal işlemlerimiz ve takibimiz devam etmektedir.

Gerekçeler:

  1. Bu uygulama ile Kardiyoloji Anabilim Dalına hem Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile tıp fakültesi mezunu hekimler hem de Yan Dal Uzmanlık Sınavı (YDUS) ile iç hastalıkları uzmanları uzmanlık eğitimi için gelebileceklerdir. TUS çok sayıda hekimin girdiği, yüksek yerleştirme puanı nedeniyle kardiyolojiye girmenin zor olduğu bir sınavdır. YDUS ise sadece iç hastalıkları uzmanlarının girdiği, yerleştirmenin kolay olduğu bir sınavdır. Zorluk derecesi farklı iki sınav ile iki farklı yerleştirme yapılması Anayasamızdaki eşitlik ilkesine uymayan bir uygulamadır.

  2. İki farklı yerleştirme iki farklı eğitime (TUS'la gelenler için 4 yıl, YDUS'la gelenler için 2 yıl), klinik içi çalışmada ikiliğe yol açacak, klinik içi işleyişi ve huzuru bozacaktır.

  3. Uygulamada iç hastalıkları uzmanlığı sonrası kardiyoloji eğitimi 2 yıl öngörülmüştür. Oysa, iç hastalıklarının bilim dalları için (nefroloji, gastroenteroloji, hematoloji..) bu süre 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bir anabilim dalı olan, iç hastalıklarının bilim dallarına göre çok daha fazla laboratuarı, girişimsel tanı ve tedavileri olan kardiyoloji için öngörülen 2 yıllık süre çok yetersizdir. Bugün, gelişmiş ülkelerde sadece klinik kardiyoloji eğitimi 6 yıldır. Bunun üzerine 2 yıl üst eğitim ile kardiyak görüntüleme, girişimsel kardiyoloji ve elektrofizyoloji yan dal yetkinliği alınmaktadır. Sadece 2 yıllık sürede 8 yıllık tüm bu eğitimlerin alınması mümkün değildir. Eğitimi yeterli almamış bir hekime bununla ilgili yetkinlik verilmesi hasta hayatını ve kamu sağlığını tehlikeye atabilecek bir uygulama olacaktır.

  4. Kardiyoloji, 1991 yılından beri bir ana daldır, iç hastalıklarının bir yan dalı değildir. Dolayısıyla iç hastalıklarının yan dalları için açılan sınavla bir ana dala yerleştirme yapılması usulen doğru değildir. Böyle bir uygulama yapılacaksa aynı hakkın kardiyolojiye de verilmesi (2 yıl eğitimle iç hastalıkları uzmanlığı alması) gerekir. Bu da eşitlik ilkesine aykırı bir uygulamadır.

  5. Mevcut 4 yıllık kardiyoloji uzmanlık eğitimi ve bu süre içinde yapılan iç hastalıkları rotasyonu yetersizdir. Yeterli bir kardiyoloji uzmanlık eğitimi ve eşitlik için yeterli bir süre kardiyoloji eğitimi (6 yıl) ve herkesin ya doğrudan TUS sınavıyla ya da bazı ülkelerde olduğu gibi önce iç hastalıkları uzmanlığını alması, sonra sınavla kardiyolojiye uzmanlık eğitimine başlaması gerekir.

  6. Bu uygulamanın getireceği fayda anlaşılamamıştır. Eğer kardiyoloji uzmanı sayısı artırılması amaçlanıyorsa TUS'la kardiyolojiye yerleştirilenlerin sayısının artırılması yeterlidir.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter