TKD YAYINLARI

"Sağlık Bakanlığının iç hastalıkları uzmanları için TUS'a girmeden 2 yıllık kardiyoloji yan dal uzmanlık eğitimi uygulaması" anketi

tkd.org.tr


Sağlık Bakanlığı ilkbahar yan dal uzmanlık sınavında iç hastalıkları uzmanları için "kardiyoloji, göğüs hastalıkları ve acil anabilim dallarında" yerleştirme sınavı açmıştır. İlgili yönetmelik gereği iç hastalıkları uzmanları yan dal sınavı ile kardiyoloji uzmanlık eğitimine başlayabilecekler ve 2 yıllık eğitim sonunda kardiyoloji uzmanı olabileceklerdir.

TKD olarak Türkiye'de kardiyoloji uzman sayısının artmasından yanayız ve hem yeni uzman adaylarının daha iyi yetişmesi, hem de uzmanlığını almış meslektaşlarımızın mezuniyet sonrası bilgi ve beceri güncelleme-geliştirme gereksinimlerini en iyi biçimde karşılamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz.

Temel olarak TKD, iç hastalıkları uzmanlarının kardiyoloji uzmanlığı da almasından yanadır. Ancak yeni düzenlemede iç hastalıkları uzmanları için kardiyoloji uzmanlık öğrenciliği Tıpta Uzmanlık Sınavına girmeksizin yapılabilmektedir.

TKD bu durumun eğitim kalitesini olumsuz etkileyeceğinden endişe etmektedir. İç hastalıkları uzmanları için Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrasında girilecek kardiyoloji uzmanlık eğitiminin, Sağlık Bakanlığınca önerildiği gibi iki yıl olmasını TKD de uygun bulmaktadır.

Derneğimiz, 25 Nisan 2010 tarihinde yapılan Genel Kurulda Tüzük değişikliği ile üyelerini ilgilendiren konularda T.C mahkemelerinde idari dava açma yetkisi almıştır. Bu nedenle üyelerimizin görüşleri doğrultusunda yönetmelikte kardiyolojiyi ilgilendiren bölüm için yürütmeyi durdurma ve ilgili maddenin iptali için idari dava açmayı planlamaktadır. Bu konudaki görüşlerinizi aşağıdaki formu doldurarak 17 Mayıs 2010 saat 17.00'e kadar bildirmenizi rica ederim.

Saygılarımla.


Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter

ANKETE ERİŞMEK İÇİN TIKLAYINIZ