TKD YAYINLARI

Sağlık hizmetlerini, eğitimi ve hekimlerin özlük haklarını kötüleştirecek olan Tam Gün Yasa Tasarısına karşıyız.

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz , Kamu-özel ayırımı olmaksızın bütün kardiyologların ve sağlık çalışanlarının özlük hakları, çalışma koşulları ve mesleki uzmanlık eğitimleriyle ilgili kaygı verici gelişmelere karşı duyarlılık ve kararlılıkla çaba gösterdiğimizi; bu konularda Türk Tabipleri Birliği ile sürekli iletişim ve ortak çalışma arayışı içinde olduğumuzu; birlikte birçok ortak açıklama yapıp ilan verdiğimizi anımsayacaksınızdır. TTB’den, TBMM gündeminde bulunan, kamuoyunda "Tam Gün Yasası" olarak bilinen tasarıya karşı güçlü bir açıklama yapılmasını istedik. Konuyu sulandırmak yerine sadece Tam Gün Yasasına karşı olduğumuz ve bu yasanın çıkmasının sağlık hizmetlerinde ve eğitimde ciddi sorunlar yaratabileceği gibi hekimlerin özlük haklarında hiçbir iyileştirme yapmayacağını, hekimleri yoksulluk sınırına iteceğini, vaat edilen ücretlerin ütopik olduğunu, asla alınamayacağını ve hekimlerin mesleğini özgürce yapamaz hale geleceğini vurgulayan tek hedefli bir ilan yapılması için tüm gayretimizi gösterdik. Olmayınca biz ortak ilandan vazgeçtik. Bilmenizi isteriz ki, yasanın karşısında her türlü direnci göstermeye ve yasal haklarımızı korumaya devam edeceğiz. Saygılarımızla. TKD Yönetim Kurulu