TKD YAYINLARI

Hipertansiyon, Lipit ve KKH Çalışma Grupları Ortak Toplantısı ayrıntılı bilimsel programı web sitemizde

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Hipertansiyon, Lipit ve Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Gruplarımızın ortak toplantısı 24 - 27 Şubat 2011 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapılacaktır.

Bildiğiniz gibi, ülkemizde ölüm nedenleri arasında kalp damar hastalıkları birinci sırada yer almaktadır. Bu ölümlerin yarıdan fazlası daha önce hiçbir şikayeti olmayan insanlarda meydana gelmektedir. Bu da kalp damar hastalıklarında daha fazla önleyici stratejilere ağırlık vermemiz gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu olumsuz sürecin başında hipertansiyon ve hiperlipidemi gibi kardiyovasküler risk faktörleri olup, daha sağlıklı bir Türkiye için, temel hedef bu ve benzeri kardiyovasküler risk faktörlerinin azaltılması ve kontrol altına alınmasıdır. Bu çerçevede yapılması gereken; yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte hasta olanlar için tedavi imkânlarını artırmak, “önlenebilir” nitelikteki kalp ve damar hastalıklarından korunma stratejilerini geliştirmek, bireysel ve toplumsal planlar yapmaktır.

Kalp damar hastalıkları ile mücadelede, öncelikle bizlerin hipertansiyon, hiperlipidemi ve koroner arter hastalığı ile ilgili bilgilerimizi en son bilimsel araştırmalar ve kılavuzlar ışığında yeniden değerlendirmemiz ve güncel bilgileri güncel pratiğimize yansıtmamız gerekmektedir.

Ülkemizde son yıllarda uygulamaya giren aile hekimliği sistemi de göz önünde bulundurularak, kardiyoloji uzmanlığı dışındaki meslektaşlarımızdan da büyük ilgi gören hipertansiyon, hiperlipidemi, kardiyovasküler korunma gibi güncel temel bilgilerin günlük pratiğe yönelik verildiği oturumlarımızı bu yılki toplantımızda programa dahil ettik.

Meslektaşlarımızın hipertansiyon, hiperlipidemi ve koroner arter hastalığı ile ilgili her aradığı güncel bilgiyi bulacağına inandığımız toplantımıza katılımlarınız bizleri onurlandıracaktır. Toplantımızda buluşmak, bilgilerimizi paylaşmak dileği ve saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Mehmet Aksoy, TKD Genel Sekreteri
Prof. Dr. Sıddık Ülgen, TKD Hipertansiyon ÇG Başkanı
Prof. Dr. Merih Kutlu, TKD Lipit ÇG Başkanı
Prof. Dr. Ertan Yetkin, TKD Koroner Kalp Hastalığı ÇG Başkanı