TKD YAYINLARI

İlk 4 Kardiyoloji Eğitimi Yeterlilik Belgesi verildi. Yeni kurum başvuruları 1 Mart 2011'e kadar alınacak.

tkd.org.tr


Değerli Meslektaşımız

Yeterlilik Kurulumuzun 2008 sonunda hazırlamaya başladığı Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu, Kurum Ziyaret ve Değerlendirme Süreç ve Belgeleri tamamlanarak web sitemizden erişime sunulmuştur. Komisyonumuz 2010 yılında başvuran kardiyoloji merkezlerimizi aşağıdaki kriterlere göre değerlendirmiştir.

Değerlendirme Kriterleri:

  1. Eğitim  kurumunun  en az üç yıldır uzman  veriyor olması,
  2. Eğitim   kurumunun  gerekli ve çalışır durumda   kardiyolojik alt yapıya/donanıma  sahip olması (Koroner anjiyografi laboratuvarı, Ekokardiyografi laboratuvarı, Efor-Holter EKG/AKB takibi, Koroner yoğun bakım ünitesi)
  3. Eğitim   kurumundan  son beş yıl içinde impakt faktörü >2 olan dergilerde yayınlanmış en az üç araştırma yayının olması (ilk isim yazarın o kurumdan olması ve yayının/ çalışmanın  o kurumda yapılmış olması gerekmektedir)
  4. Eğitim verilen kurum üniversite kardiyoloji kliniği ise en az 1 profesörün içinde olduğu üç öğretim üyesi eğitici yapısına sahip olması. Eğitim verilen kurum Sağlık Bakanlığına bağlı kardiyoloji kliniği ise bir klinik şefi ile birlikte en az bir klinik şef yardımcısı ve iki başasistandan oluşan eğitici yapısına sahip olması.

Bu başvuru kriterlerini sağlayan Gazi, Başkent, Kocaeli ve Trakya Üniversiteleri Kardiyoloji Anabilim Dalları Ağustos 2010 döneminde ziyaret edilmiş ve bu anabilim dallarımıza 5 yıl geçerli olmak üzere Kardiyoloji Eğitimi Yeterlilik Belgesi verilmiştir.

1 Mart 2011 tarihine kadar ulaşacak yeni başvuruları değerlendirip 2011 yılına ait ziyaret programını oluşturacak, başvuruda bulunan kurumlarımızı ve eğitim programlarını belirtilen düzen içinde değerlendirerek istenen düzeyde veya daha üstünde bulunan Kurum ve Programlara 5 yıl süreyle geçerli Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlilik Belgesi  verecek; ayrıca geliştirme önerilerinde bulunacaktır.

Kurumunuz ilgilendiği takdirde kurum yetkililerinin web adresimizde bulunan başvuru belgelerinin 4 nüsha basılı kopyasını ve CD üzerinde elektronik kopyasını

Türk Kardiyoloji Yeterlilik Kurulu
Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu
Darülaceze Cad. Fulya Sok.
Ekşioğlu İş Merkezi No: 9/1 Okmeydanı
34384 İSTANBUL
Telefon: 212-221 1730
 
adresine kargo ya da posta ile 1 Mart 2011'e kadar iletmeleri yeterli olacaktır. Tümüyle gönüllülük esasına göre, istekte bulunan kurumlarımıza, olanaklarımız çerçevesinde inceleme ziyaretleri yapılacak ve belgelerde belirtilen görüşmelerin ardından ziyaret raporu ilgili eğitim kurumuna bildirilecektir.

Amacımız, tüm yurt çapında Kardiyoloji Uzmanlık Eğitiminin standartlarını oluşturup süreç içinde yükseltmektir. Kardiyoloji Uzmanlarının yeterlilikleri hiç kuşkusuz eğitim gördükleri kurumların yeterliliğiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Uzmanlık eğitimimizle ilgili son derece kritik gelişmelerin yaşandığı bu dönemde, böyle bir girişimin kendi uzmanlık alanımızda bilimsel ve eğitsel titizliğimizi net bir biçimde ortaya koyacağına ve olumsuz eğilimleri frenleyip önleyeceğine inanıyoruz.

Üstün başarı dilekleri ve saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Nail Çağlar
Başkan
Prof. Dr. Armağan Altun
Genel Sekreter, Eğt. Değ. Komisyon Bşk.