TKD YAYINLARI

SGK hastanın kendi imkanları ile aldığı ilaçlı stentin kullanılması durumunda, işlem bedelini ödeyecek. Dikkat edilecek noktalar

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bilindiği üzere Sağlık Uygulama Tebliğinde 06/08/2010 tarihinde değişiklik yapılarak belirli endikasyonlarda ilaçlı stent bedeli ödenmeye başlanmıştır. Bununla birlikte, ödeme kapsamı dışında kalan endikasyonlarda ilaçlı stent kullanımı ile ilgili bir belirsizlik mevcuttu. Bu endikasyonlarda hasta kendi imkanları ile ilaçlı stent temin edip uygulandığında işlem bedelinin ödenmesiyle ilgili farklı uygulamalara rastlanmaktaydı. Bu problem Derneğimiz tarafından sizlerin de katkılarıyla ilgili mercilere iletildi. SGK, 9 Kasım 2011 tarihinde ekte yayınladıkları ve http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/b989468044c75efdbf48bfdcf8e0c976/Duyuru_20101009.pdf?MOD=AJPERES adresinden erişilebilen, örneği web sitemizde de yer alan bir duyuruyla bu konuya açıklık getirdi. Bu duyuruya göre:

  1. Belirtilen ilaçlı stent ödeme şartları dışında hastanın kendi imkanları ile aldığı ilaçlı stentin kullanılması durumunda, "işlem bedelinin ödeneceği" açıkça belirtilmiştir.
     
  2. Bununla birlikte, duyuruda belirtilen diğer ifadelere göre ilaçlı stent ödeme şartları dışında ilaçlı stent kullanılması durumunda işlemi yapan sağlık hizmet sunucusunun mağdur olmaması için aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi önemlidir:

    a- Tüm sağlık kuruluşları hastaya ilaçlı stentle ilgili herhangi bir reçete yazılmamasına dikkat etmelidir. Aksi halde stent temini zorunlu bir malzeme olarak değerlendirilip fatura tutarı hastaya ödenerek ilgili sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir.

    b- Hastadan yine "ilaçlı stent bedelini Kurumdan ve hastaneden talep etmeyeceğine" ilişkin onam ve taahhütname alınmalıdır.

    c- Kurumla sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kuruluşları "stent bedeli" adı altında hastaya ek bir fatura düzenlememelidir (hastanın talep etmesi durumunda sağlık kurumunun alacağından mahsup edilecektir). Bununla birlikte, "işlem bedeli" üzerinden Kurumca belirlenen oranları aşmamak üzere ek ücret alabilirler.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Prof.Dr. Oktay ErgeneProf.Dr. Mehmet Aksoy
BaşkanGenel Sekreter