TKD YAYINLARI

TTE işleminin performans puanını 60'tan 40'a indiren ve Eğik Masa Testine 0 puan veren adaletsiz Sağlık Bakanlığı kararına itiraz ediyoruz

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 08/11/2010 tarihinde yayınlanan ve 01/12/2010 tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ve yıl başında da üniversite hastaneleri için yürürlüğe girecek olan girişimsel işlemler yönergesinde kardiyolojiye ait girişimsel olmayan 700.600 kodlu transtorasik ekokardiyografi işleminin performans puanı 60'tan 40'a indirilmiştir.

Ayrıca, son derece zahmetli bir işlem olan, 20 dk süren, hastanın devamlı kardiyak ritim, hemodinamik izlemini gerektiren hekim ve hemşire kontrolünde yapılan head up tilt testi (eğik masa testi)'ne sıfır puan verilmiştir.

Bu adaletsiz uygulama kararı üzerine Sağlık Bakanlığına aşağıdaki dilekçe gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Oktay Ergene
Başkan

Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı
Mithatpaşa Cad. No: 3 Sıhhiye
06434 ANKARA
Faks: 312-430 1390
 

22.11.2010 / Giden Evrak No: 10/ 1654

Özü: 700.600 kodlu TTE işleminin 60'tan 40'a indirilen performans puanı hk.

Sağlık Bakanlığı Performans Yönetimi ve Kalite Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından 08/11/2010 tarihinde yayınlanan ve 01/12/2010 tarihinde yürürlüğe girecek olan girişimsel işlemler yönergesinde kardiyolojiye ait girişimsel olmayan 700.600 kodlu transtorasik ekokardiyografi işleminin performans puanı 60'dan 40'a indirilmiştir. Transtorasik ekokardiyografi işlemi;

  1. İki boyutlu olarak kalp ve büyük damarların görüntülenmesini,
  2. Kalp kapaklarından ve büyük damarlardan geçen kanın (işlemin olmazsa olmazı) Doppler yöntemi aracılığı ile hemodinamik özelliklerini araştırmaya yarayan bir tetkiktir.

Aynı yönergede transtorasik ekokardiyografinin iki boyutlu bölümüne muadil olabilecek radyolojik tetkikler incelendiğinde;

  • 803580 kodlu üriner ultrasonografi,
  • 803590 kodlu üst abdomen ultrasonografi benzer özelliklerdedir ve her birinin puanı 34 olarak belirlenmiştir.

Transtorasik ekokardiyografinin Doppler bölümüne muadil olabilecek radyolojik tetkikler incelendiğinde 803620 kodlu abdominal Doppler ve 803630 kodlu abdominal renkli Doppler ultrasonografi benzer özeliklerdedir ve ayrı ayrı her birinin puanı 47 olarak belirlenmiştir. Yani üst 803590 kodlu abdominnal ultrasonografi ve 803630 kodlu abdominal renkli Doppler ultrasonografi aynı hastada yapıldığında 34+47=81 puan alınabilirken, kardiyolojide her hastada her iki işlem de rutin olarak yapıldığı halde 40 puan alınabilmektedir. Önceki 60 puan olarak belirlenen haliyle bile muadili radyolojik tetkiklerden 21 puan daha düşük olan seviyenin 40 puana indirilmesi açıkça bir haksızlığı göstermektedir.

Ek olarak elektrokardiyografi alt başlığı altındaki 700.550 kodlu head up tilt testi (eğik masa testi)'ne sıfır puan verilmiştir. Halbuki bu test 20 dk süren, hastanın devamlı kardiyak ritim, hemodinamik izlemini gerektiren hekim ve hemşire kontrolünde yapılan son derece zahmetli bir işlemdir. Ayrıca hastadaki semptomlar, hemodinamik durum ve elektro bulgularına göre kompleks bir sınıflamaya göre vazovagal senkop tanısı konmakta veya bu tanı dışlanmaktadır. Bu durumda bu teste, 700620 kodlu egzersiz ekoya benzer olduğundan, 100 puan verilmesi gerekmektedir.

Meslektaşlarımızın mağdur edilmemesi açısından, bu yanlışlığın acilen düzeltilmesi için gereğinin yapılmasını arzederiz.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Oktay Ergene
Başkan
Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter