TKD YAYINLARI

14 Mart yeniden "bayram" oluncaya dek "protesto günü"dür

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Bu yılki "14 Mart Tıp Günü"ne ne yazık ki çözülmek bir yana iyice düğümlenmiş sorunlarla erişiyoruz.

Toplumumuzun kalp ve damar sağlığını koruyup geliştirmek için kardiyologların, ilgili alanlardan tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yanı sıra basını aydınlatma ve toplum eğitimi için de elimizden geleni yaparken

  • Çağdaş kardiyoloji uzmanlık eğitimine yetmeyen 5 yıllık süre 4 yıla indirildi.
  • "Kardiyoloji Uzmanlık Eğitimi Programı ve Kayıt Defteri" önerimiz ve Türkçeleştirip sunduğumuz "ESC Çekirdek Müfredatı" -henüz- dikkate alınmadı.
  • Hızla gelişen bilim ve teknoloji nedeniyle birer "yan dal uzmanlığı" olması gereken Aritmi-Elektrofizyoloji, Girişimsel Kardiyoloji ve Kardiyak Görüntüleme sertifikasyon programları hala uygulamaya koyulmadı.
  • Sağlıkta Uygulama Tebliği taslağında kardiyoloji uzmanlığı neredeyse yok sayıldı.
  • Aynı taslakta Periferik girişimler, hastaların tedavi ve takiplerine dikkat edilmeden yalnızca radyologların yetkisine bırakıldı.
  • "Tam Gün" mevzuatıyla uzman eğitimi, bilimsel araştırma ve yayın neredeyse yasaklanıp cezalandırıldı.

Bu nedenlerle Ankara'da, Türk Tabipleri Birliği ve öteki uzmanlık dernekleriyle birlikte 14 Mart 2010 saat 12.45'te Sağlık Bakanlığı'na "protesto çelengi" bırakacağız. İstanbul'da İstanbul Tabip Odası tarafından 14 Mart 2010 Pazar günü saat 11.30'da düzenlenen Tünel-Taksim yürüyüşüne katılacağız.

Ama, TTB'nin basın açıklamasının hekimlerin hakları ve sıkıntıları yerine genel politikaya odaklı bölümleri amacımızla ilgisiz olduğu ve amacımıza yarar yerine zarar getireceği için bu açıklama altına -sarı boyalı bölüm çıkarılmadığı için- yine TKD olarak imza atmıyoruz. Katılmadığımız bölümü işaretli TTB bildirisini de aşağıda sunuyoruz.

Bütün enerjimizle sorunlarımızın çözümünün takipçisiyiz ve bu amaçla çalışmayı sürdürüyoruz. Dileğimiz, sorunlarımızın kördüğüm haline getirilmek yerine olabildiğince çabuk çözülmesini sağlamak ve 14 Martları "protesto günü" değil yeniden birer "Bayram" olarak kutlayabilmektir.

Saygılarımızla.

 

Prof. Dr. Çetin ErolProf. Dr. Ömer Kozan
Başkan Genel SekreterTürk Tabipleri Birliği tarafından
14 Mart 2010 günü yapılacak etkinlikte kullanılacak açıklama:

Hükümetlerin uyguladıkları sağlık politikalarının ekonomik ve politik tercihleriyle ilişkili olduğunu biliyoruz. Bizler de kendi değerlendirmelerimizi yaparak görüşlerimizi açıklıyor, tutum alıyoruz. Bunları "olağan" buluyoruz.

Ancak politika yapanların, iktidarların, hükümetlerin tercih ettikleri politikayı uygularken hekimleri (sağlıkçıları) kötüleyen, halkla karşı karşıya getiren, gerçek dışı beyanlarla yönlendiren bir tutum izlemelerini kabul etmiyoruz.

Bizler bu tarzın en belirgin örneğini 12 Eylül'le birlikte Kenan Evren'in söyleminde görmüştük. Son olarak "tam gün" yasası sürecinde de Başbakan'ın ve Sağlık Bakanı'nın Kenan Evren'i aratmayacak şekilde benzer tarz ve söylem içerisinde olduğunu yaşadık.

Bu ülkenin hekimleri (sağlıkçıları) olarak (14 Mart 2010 tarihinde) hükümetin bu yaklaşımını protesto ediyor ve tarihe "hekimlerin bütün örgütlerine rağmen icraat yapan bir Hükümet ve Sağlık Bakanı" olarak kaydediyoruz.