TKD YAYINLARI

Protez Kapaklarda Paravalvüler Kaçağa Yaklaşım Toplantımız 17-18 Ekim 2009'da, İstanbul Kartal Koşuyolu Hastanesi'nde

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

17-18 Ekim 2009'da, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas, Eğitim ve Araştırma Hastanesi salonunda "Paravalvüler Kaçak Tamiri Kursu" yapılacaktır. Gerçek zamanlı -3 boyutlu- Transözofageal Ekokardiyografinin (3b-TÖE) protez kapak paravalvüler kaçakların anatomik tanımlamadaki önemi ve 3B-TÖE'nin kılavuzluğunda perkütan kapatma işleminin canlı olgularla irdeleneceği toplantımıza katılım bilgilerine web sitemizden erişebilirsiniz.

İleri görüntüleme yöntemlerinin desteğiyle girişimsel kardiyolojide görülen yeni ve ileri uygulamaların özel bir alanının ele alınacağı toplantımıza etkili katılımınızla destek olmanız dileği ve saygılarımızla duyururuz.

 

Prof. Dr. Ömer KozanProf. Dr. Ramazan Özdemir
TKD Genel Sekreteri TKD Girişimsel Kardiyoloji ÇG Başkanı