TKD YAYINLARI

26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi ödülleri sahiplerini buldu

tkd.org.tr


En iyi bildiri ödülleri

En iyi sözlü bildiri ödülleri
1- Dr. Mahmut Genco Yücel, VKV Amerikan Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul,
"Transkateter Aort Kapak İmplantasyonu (TAVI) ilk 16 hasta erken sonuçlar"
2- Dr. Nihan Erginel Ünaltuna, İstanbul Üniv. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, Genetik AD, İstanbul,
"Türk toplumuna özgü kardiyovasküler hastalıklar ve metabolik sendrom ile ilişkili genetik risk faktörleri"
3- Dr. Ömer Aktuğ, Aachen Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji ve Pnömoloji , Almanya
"Incidence of Left Bundle Branch Block After Transcatheter Aortic Valve Implantation"
3- Dr. Hasan Arı, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü,
"Elektif perkütan koroner girişim için yeni bir farmakolojik rejim (REDUCED çalışması)"
En iyi poster bildiri ödülleri
1- Dr. Adnan Abacı, Gazi Üniv. Tıp Fak. Kardiyoloji AD, Ankara,
"Ülkemizde kardiyovasküler risk faktörlerinin kontrol altına alınma oranları: EURIKA (Epidemiological study of European Cardiovascular Risk patients: Disease prevention and management in usual daily practice) çalışmasının ülkemiz sonuçları"
2- Dr. İdris Ardıç, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Kayseri,
Assessment of atrial conduction time in patients with sarcoidosis
3- Dr. Tuğrul Norgaz, Acıbadem Üniv. Kardiyoloji AD, Maltepe, İstanbul,
Radiyal arter anomalilerinin sıklığı ve transradiyal koroner anjiyografi işlem başarısına etkisi

SCAI Fall Fellows Course Ödülleri

Girişimsel
Dr. Mahmut Genco Yücel, VKV Amerikan Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul,
Transkateter aort kapak implantasyonu (TAVI) ilk 16 hasta erken sonuçlar
Pediyatrik Girişimsel
Dr. Nazmi Narin, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediyatrik Kardiyoloji BD, Kayseri,
Fonksiyonel kesintili aortanın perkütan antegrat perforasyonu ve covered CP stent implantasyonu ile tedavisi olgu sunumu