TKD YAYINLARI

24-26 Eylül Elazığ Kapak Hastalıkları Bölgesel Eğitim Toplantısı nihai programı webde.

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz

Kapak Hastalıkları Çalışma Grubumuzun Fırat Üniversitesi ile ortak düzenlediği Elazığ Bölge Toplantısının bilimsel programının son halini web sitemizde inceleyebilirsiniz.

Elazığ Akgün Otel'de yapılacak toplantımızda; kapak hastalıklarına yaklaşım, başta anamnez-fizik muayene olmak üzere, EKG ve teleradyografi bulguları eşliğinde ele alınacak; ayrıca kapak hastalıklarıyla ilgili bilgiler her düzeydeki meslektaşlarımızın günlük pratiklerinde yararlanabilecekleri tarzda ve olgu sunumları eşliğinde gözden geçirilecektir.

Sizin de gerek konuşmalar gerekse olgu sunumları sırasında aktif katılımınızla toplantımızı güçlendireceğinizi umuyoruz.

Özellikle yöredeki Aile Hekimlerimizin bilgi güncellemesi için de bu toplantımız önemli bir fırsat sunacaktır. Onları da toplantımız hakkında bilgilendirmenizi rica ediyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Mehmet AksoyDoç. Dr. Recep Demirbağ
TKD Genel SekreteriKapak Hastalıkları ÇG Başkanı