TKD YAYINLARI

SGK'nın ilaçlı stentlerle ilgili endikasyonlar ve ücretlendirme tebliği 6 Ağustos 2010 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı

tkd.org.tr


EK AÇIKLAMA
Değerli Üyemiz,

Danıştay'ın ilaçlı stent ödemesiyle ilgili verdiği karar sonrası Derneğimiz, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan ortak toplantıda belirli endikasyonlarda ilaçlı stentlerin ödenmesi hususunda görüş birliğine varılmıştı. Derneğimizin endikasyonlarla ilgili önerileri kısmi olarak dikkate alınarak 6 Ağustos 2010 tarihinde 27664 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile SGK aşağıdaki endikasyonlarda ve ücretlendirme ile ilaçlı stentlerin ödenmesini kararlaştırmıştır.

Bu tebliğe göre belirlenen endikasyonlarda ilaçlı stentleri hastaneler satın alacak ve kuruma fatura edecektir. Bunla birlikte, uygulamada aşağıda belirtilen sorunlar mevcuttur. Bununla ilgili olarak SGK'ya resmi başvuruda bulunulmuştur, görüşmeler devam etmektedir. Gelişmeleri sizlere daha sonra duyuracağız.

Uygulamada sorunlar:

  1. -Belirlenen endikasyonlar dışındaki endikasyonlarda da hastalar ilaçlı stent uygulamasını talep edecektir. Böyle durumlarda:
    -Önceden olduğu gibi hastanın rızası ile hastaneden ve kurumdan talep etmeyeceğine dair onam formu alındıktan sonra ilaçlı stent uygulanabir mi?
    -Böyle bir uygulama hastanelerin SGK ile olan sözleşmelerine aykırılık teşkil eder mi?
  2. -Hastane belirlenen ücret ile (1018 TL) ilaçlı stent temin edemezse ek ücret talep edebilr mi?

İlaçlı stent uygulamasının geri ödeme kapsamına alındığı endikasyonlar ve stent ücretleri:

MADDE 21 -SUT'un "7.3" numaralı maddesine, aşağıda belirtilen madde 7.3.25 inci madde olarak ilave edilmiştir.
 

 "7.3.25. İlaçlı Stent

(1) İlaçlı Stentlerin aşağıdaki olgularda kullanılması halinde Kurumca bedelleri karşılanır;
 a) Referans damar çapı 3.0 mm altında ve 15 mm üzerinde olan olgularda (her iki koşulu bir arada sağlaması şartıyla),
b) Rekürrent (stent restenozu tespit edilmiş olup balon anjioplasti uygulanmış ancak tekrar restenoz gelişmiş) in-segment stent restenozu olan olgularda,
 (2) Bir hastada en fazla 3 (üç) adet ilaçlı stentin bedeli Kurumca karşılanır.
 (3) Yukarıdaki bilgilerin hasta dosyasında bulunması zorunludur."

 

iste 1
EK-5/A2
SUT KODUMALZEME ADIFİYAT
(TL.)
350.020KORONER STENT (ÇIPLAK TÜM BOYLAR)194
350.030KORONER STENT (İLAÇ SALINIMLI TÜM BOYLAR)1018

Not: Uygulamada karşılaşacağınız diğer sorunları TKD iletirseniz bu konularda da gerekli girişimler yapılacaktır.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.
 

Prof. Dr. Oktay ErgeneProf. Dr. Mehmet Aksoy
Başkan Genel Sekreter