TKD YAYINLARI

Pulmoner HT, Kalp dışı cerrahide Pre-PeriOp KV risk, Enfektif Endokardit ve Senkop ESC Kılavuzlar

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz, Türkçe çevirileri tamamlanan - Pulmoner Hipertansiyon - Kalp dışı cerrahide preoperatif kardiyak riskin değerlendirilmesi ve perioperatif kardiyak tedavi - Enfektif Endokardit - Senkop Başlıklı son ESC kılavuzları basılıp adreslerinize gönderilmeye başlamış, ayrıca web sitesinden erişime de açılmıştır. Emeği geçen üyelerimize teşekkür eder, bilgilerinize sunarım. Prof. Dr. Ömer Kozan Genel Sekreter