TKD YAYINLARI

17-18 Ekim 2009 İstanbul "Protez Kapaklarda Paravalvüler Kaçağa Yaklaşım" Toplantımızın ayrıntılı bilimsel programı webde

tkd.org.tr


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Kardiyoloji Derneği Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu olarak en Önemli misyonlarımızdan biri yeni girişimsel tekniklerin ülkemizde uygulanmasına ve yerleşmesine katkıda bulunmaktır, özellikle yapısal ve konjenital kalp hastalığı alanında perkütan girişimsel tedavi metodlarında çok önemli gelişmeler olmuştur. Ülkemizde de bu metodların birçoğu erişkin kardiyologları tarafından rutin olarak uygulanmaya başlanmıştır. Mitral ve aort kapak replasmanları sonrası gelişen ve hemodinamiği etkileyen paravalvüler kaçaklar önemli ve tedavisi zor bir sorun olarak karşımızda durmaktadır.

Çok yakın zamanda cerrahi tedaviye alternatif olarak perkütan yolla paravalvüler kaçak tamiri uygulamaları denenmektedir. Bu amaçla üretilen spesifik bir cihaz sonrası başarı oranı tatmin edici düzeylere gelmiştir. Gİrişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu olarak bu tekniğin ülkemizde rutin uygulanmaya başlanmasından önce tekniğin bütün yönleriyle tartışıldığı, deneyimli bir operatör tarafından canlı yayın vakalarının yapıldığı bir "workshop" organize edilmesinin yararlı olacağını düşündük. Ayrıca katılımcılar 3 boyutlu transözofageal ekokardiyografinin kullanılmasının zorunlu olduğu bu girişimde, 3 boyutlu ekokardiyografi deneyimlerini artırma imkanı da bulacaklardır. Konuyla ilgili bütün meslektaşlarımızı aramızda görmekten çok büyük mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Ömer KozanProf. Dr. Ramazan Özdemir
TKD Genel SekreteriTKD Girişimsel Kardiyoloji ÇG Başkanı