TKD YAYINLARI

Periferik Vasküler Girişim Çalışma Grubu'muz kuruldu

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Yönetim Kurulumuz 31 Temmuz 2009 tarihli toplantısında Periferik Vasküler Girişim Çalışma Grubu kurulmasına ve yönetim kurulunun aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar vermiştir.

Başkan: Erdoğan İlkay
Başkan Yardımcısı: Engin Bozkurt
Sayman: Yusuf Atmaca
Sekreter: M. Kemal Batur

Uluslararası düzeyde önemli gelişmeler gösteren bu kardiyovasküler tıp alanının Türkiye'deki sistematik gelişimi için etkili olacağını beklediğimiz 11. Çalışma Grubumuza sizin de öneri ve katkılarınızla destek olacağınıza inanıyorum.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.

Prof. Dr. Ömer Kozan
Genel Sekreter