TKD YAYINLARI

16. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Toplantımız 806 katılımla yapıldı, TKD-Eczacıbaşı Zentiva Ödülü Alp Burak Çatakoğlu'nun

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

16. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı ve 1. Anadolu İleri Anjiyoplasti Kursu 26-29 Mayıs 2009'da, Antalya'da 806 kişilik rekor katılımla gerçekleştirildi.

Antalya, İstanbul, Malatya, Londra ve Milano'dan canlı yayın bağlantılarıyla güçlenen bilimsel programda, Kardiyovasküler Hemşire ve Teknisyenlerimiz için de iki ayrı bilimsel oturum yapıldı.

TKD-Eczacıbaşı Zentiva En İyi Girişimsel Olgu Yarışmasına katılan 52 kardiyologun olguları Girişimsel Çalışma Grubu Başkanlarından oluşan Jüri tarafından değerlendirildi ve

  • Birincilik Ödülünün İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden Dr. Alp Burak Çatakoğlu'na "LAD'deki Kronik Tam Tıkalı Lezyona ve LIMA-LAD Anastomuzundaki Darlığa Perkütan Koroner Girişim",
  • ikinciliğin Bursa Yüksek İhtisas Hastanesi'nden Dr. Hasan Arı "Abdominal Aorta ve Bilateral Subklavyan Arteri Tam Tıkalı Olan Hastaya Konvansiyonel Koroner Anjiyografi Uygulaması" ve
  • üçüncülüğün Özel Medicana International İstanbul Hastanesi'nden Dr. Oya Yüksel'e "Post-MI Ventriküler Septal Defektin Cerrahi Yama Sonrası Tekrarlaması ve Transkateter Kapatılması" başlıklı olguları için verilmesi

kararlaştırıldı.

Yarışma içi ve dışı gönderilen olgular arasından Sözlü Sunum için seçilen 17 olgu sahibinin yer aldığı üç olgu sunum-tartışma oturumunun her birinde dinleyiciler tarafından verilen oylarla belirlenen birincilikleri ise

  • 1. Oturumda Prof. Dr. Bülent Altunkeser (Selçuk Üniv. Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji AbD, Konya) "Tortiyoze Sağ Koronere Müdahale",
  • 2. Oturumda Doç. Dr. Hürkan Kurşaklıoğlu (GATA Kardiyoloji AbD, Ankara) "Perkütan Yolla Mitral Ve Triküspit Kapak Paravalvüler Leak Kapatılması" ve
  • 3. Oturumda Dr. Ahmet Yıldız (29 Mayıs Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul) "Sağ Koroner Arter Çıkış Anomalisi Olan Hastada PTKA Esnasında Kateter İçi Balon Uygulaması" olgularıyla elde ettiler.

Gelecek yılın 17. Ulusal Uygulamalı Girişimsel Toplantısının 3-6 Haziran 2010 ve 2. Anadolu İleri Anjiyoplasti Kursunun 4-5 Haziran 2010'da, yılın Avrupa Kültür Başkenti İstanbul'da yapılacağını şimdiden ajandanıza işlemenizi bekliyoruz.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Ömer KozanProf. Dr. Ramazan Özdemir
TKD Genel Sekreteri TKD Girişimsel ÇG Bşk.