TKD YAYINLARI

Bu 14 Mart'ta, TKD olarak kalp damar sağlığını geliştirme çabalarımızla geçen yıldan ilerdeyiz; Tıp Bayramımız kutlu olsun

tkd.org.tr


Geçen 14 Mart Tıp Bayramından bugüne çok önemli başarılar elde ederek ulaştık:
 • Ulusal veri eksikliğini en çok hissettiğimiz Kalp Yetersizliği alanında kendi verilerimizi derleyip ulusal sonuçlarımızı ortaya çıkarmak amacıyla "HAPPY - Türkiye'de Kalp Yetersizliği Prevalansı ve Belirleyicileri Araştırması" başlatıldı; ilk sonuçları 24. Ulusal Kardiyoloji Kongresi'nde sunuldu.
 • TAKTİK (Türkiye Akut Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavi Anketi) ve β GEN-TÜRK (Türkiye'de beta reseptör gen polimorfizmi) araştırmalarıyla kalp yetersizliği konusundaki ulusal veri açığımızın giderilmesi sağlanacak.
 • 77. EAS - Avrupa Ateroskleroz Kongresi'nin tarihinin en büyük katılımcı ve bildiri sayılarıyla, İstanbul'da gerçekleştirdik.
 • Dergimiz TKD Arşivi Index Medicus indeksine de girdi. Şimdi yeni hedefi Science Citation Index'e girmek.
 • Dergimiz 2008'de web üzerinden tümüyle İngilizce olarak da yayınlanmaya başladı. Böylece Türk bilim adamlarının kardiyoloji alanındaki makaleleri tüm dünya kardiyologlarının erişimine açıldı.
 • 12 yıl aradan sonra kongremizi yeniden, üstelik uluslararası bildirilere de açarak, İstanbul'a taşıdık. İlk uygulamamızda kongremize gönderilen yabancı bildiri sayısı toplam bildirilerin yüzde 10'unu geçti.
 • Avrupa Kardiyoloji Derneği ve diğer uluslar arası bilimsel mesleki örgütlerde seçimle gelinen 14 konuma üyelerimiz seçildi.
 • Toplumumuzdaki kalp ve damar sağlığı bilincini geliştirmek ve sağlıklı yaşam tarzı tercihlerini özendirip yaygınlaştırmak için başlatıp sürdürdüğümüz "Kalbini koru, içinde sevdiklerin var" projemizle 2008 Sağlıkta Sosyal Sorumluluk ve Sağlık İletişimi alalarında 5 ödül aldık.
 • Devam eden "Kalbini koru, içinde sevdiklerin var" projemizin yanı sıra "Kalbini sev, kırmızı giy" adlı yeni bir kalp damar sağlığı projesi başlattık; sürdürüyoruz.
 • Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi Türkiye İmza Töreni'nde Sağlık Bakanımız açıkladığı, Ulusal Kalp Sağlığı Politikası üzerine kurulu "Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı" tamamlanıp yayınlandı; web sitemizden de erişime açıldı. Bu projenin yeni adımı için Mayıs ayında Sağlık Bakanlığımızın düzenleyeceği Çalıştaya da güçlü bir biçimde katılacağız.
 • Aynı törende Sayın Bakanın müjdelediği "Sağlığı Teşvik Daire Başkanlığı" ile "Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire Başkanlığı" ve onun önemli bir bölümü olarak "Kalp ve Damar Hastalıkları Şube Müdürlüğü" kuruldu, çalışmaya başladı.
 • Yalnız Avrupa'da değil, dünyada da öncü çalışmalardan sayılan "Ulusal Kalp Sağlığı Politikası" ve "Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı"nı yurt dışında da duyurduk.
 • "Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı"nın İngilizceye çevirisi de "Prevention and Control Program for Cardiovascular Diseases, Strategic Plan and Action Plan for the Risk Factors" başlığı altında tamamlanıp yayınladı; TKD'nin İngilizce web sitesinden de erişime açıldı.
 • Bu İngilizce belgeyi de uluslararası kardiyoloji çevrelerinde geniş bir biçimde duyurduk, tüm ülkelerin kardiyologlarının erişimine, yararlanmasına açtık.
Gelecekte daha büyük başarılara yine hep birlikte erişmek ve bu başarılarımızın somut sonuçlarını kalp ve damar hastalıklarına yakalanma ortalama yaşının ilerletilmesi, kalp ve damar hastalıklarından ölüm oranının düşürülmesi gibi alanlarda da birlikte almak dileğiyle 14 Mart Tıp Bayramınızı kutlar, saygılar sunarız.

Prof. Dr. Çetin ErolProf. Dr. Ömer Kozan
BaşkanGenel Sekreter