TKD YAYINLARI

2011 TKD Toplantıları için görevlendirilen acenteler belirlendi.

tkd.org.tr


İçinde bulunduğumuz zorlu koşullar çerçevesinde toplantı sayısını azalttığımız TKD 2011 Eğitim Programı için davetli acentelerin teklifleri Yönetim Kurulumuz ve Çalışma Gruplarımızın Başkanlarınca titizlikle değerlendirilmiş; Çalışma Gruplarımızın Başkanlarınca belirtilen tercihler de göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulumuz 18.09.2010 tarihli toplantısında görevlendirme kararını aşağıdaki gibi kesinleştirmiştir.

Her acentemizle İktisadi İşletmemiz özel sözleşme imzalayacak ve Çalışma Gruplarımızın Yönetim Kurulları toplantılarının bilimsel programlarını hazırlamaya, ilgili acenteler de organizasyon hazırlıklarına hemen başlayacaklardır.

Bu toplantılarımıza ve bundan sonraki tüm bilimsel eğitim ve araştırma çalışmalarımıza da, bugüne dek olduğu gibi, aktif katılımınızla değerli desteklerinizi esirgemeyeceğiniz inancıyla bilginize sunar, başarılar dileriz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Oktay ErgeneProf. Dr. Mehmet Aksoy
BaşkanGenel Sekreter2011 TKD TOPLANTILARI İÇİN GÖREVLENDİRİLEN ACENTELER

EĞİTİM TOPLANTISITARİH KENTACENTE
Hipertansiyon-Koroner-Lipit ÇG ortak toplantısı24-27 Şubat 2011GirneGenX
Girişimsel Kardiyoloji Birliği Toplantısı 15-17 Nisan 2011AntalyaTriga
Kalp Yetersizliği-Aritmi ÇG Ortak Toplantısı 05-08 Mayıs 2011İzmirMedkom Forte
14. Kardiyak Görüntüleme ÇG Toplantısı 26-28 Mayıs 2011MardinDMR
Kapak Hastalıkları ÇG ToplantısıHaziran 2011VanEA