TKD YAYINLARI

24-26 Eylül Elazığ Kapak Hastalıkları Bölgesel Eğitim Toplantısı duyurusu webde

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Kapak Hastalıkları Çalışma Grubumuzun Fırat Üniversitesi ile ortak düzenlediği Elazığ Bölge Toplantısının bilimsel programını web sitemizde inceleyebilirsiniz. Bu toplantımızda kapak hastalıklarına yaklaşım başta anamnez-fizik muayene olmak üzere EKG ve teleradyografi bulguları eşliğinde ele alınacak; ayrıca kapak hastalıklarıyla ilgili bilgiler her düzeydeki meslektaşlarımızın günlük pratiklerinde yararlanabilecekleri tarzda ve olgu sunumları eşliğinde gözden geçirilecektir. Sizin de gerek konuşmalar gerekse olgu sunumları sırasında aktif katılımınızla toplantımızı güçlendireceğinizi umuyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Mehmet Aksoy Doç. Dr. Recep Demirbağ
Genel SekreterKapak Hastalıkları ÇG Başkanı