TKD YAYINLARI

Sağlık Bakanlığı "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmeliği" yayınlandı

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Ağustos 2010 tarihinde yayınlanan ekte yer alan yönetmelik ile "Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik"te bazı değişikliklere gidilmiş, muayenehanelerin taşıması gereken asgari tesis, hizmet ve personel standartları yeniden düzenlenmiştir.

Bu yönetmeliğe göre:

1-Daha önceki yönetmeliğe göre açılmış ve ruhsat almış muayenehanelerin faaliyetleri bir yıl içinde yeni standartlara uymadığı takdirde durdurulacaktır. Muayenehanelerin önemli bir kısmının özellikle yeni tesis, fiziki standartlara uymadığı göz önüne alınırsa çok sayıda meslektaşımız ciddi mağduriyet yaşayacaktır.

2-Yeni standartlara göre yeni muayenehane açma şartları da zorlaştırılmıştır.

Mağduriyetleri önleme hususunda yasal olarak yapılabilecekleri Hukuk Büromuz ile değerlendirmekteyiz. Türk Tabipler Birliği ile işbirliği içinde hareket ederek Dernek olarak üzerimize düşeni yapma kararlılığındayız. Bu konuda yol göstermesi açısından ekteki yönetmeliği inceleyerek aşağıdaki adresten ulaşacağınız anketi cevaplayıp görüşlerinizi 10.08.2010 akşamına kadar bildirmenizi rica ederiz:

www.tkd.org.tr/pages.asp?pg=:muayenehaneanketBaşarı dilekleri ve saygılarımızla.


Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter