TKD YAYINLARI

Zorunlu Mesleki Sorumluluk Poliçesi sahibi olmadan mesleğini sürdüren hekimler hakkındaki cezai işlem uygulaması 01.08.2010 tarihinde başlıyor

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

21.01.2010 tarihli Tam Gün Yasası gereği "Zorunlu Mesleki Sorumluluk Poliçesi" sahibi olmadan mesleğini sürdüren hekimler hakkındaki cezai işlem uygulaması 01.08.2010 tarihinde başlamaktadır.

1219 sayılı kanunun 12. maddesi çerçevesinde, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, Diş Tabipleri ve Tıpta Uzmanlık Mevzuatına göre uzman olan hekimlerin Mesleki Sorumluluk Sigortalarının Zorunlu Poliçe Şartları Tebliği 22.07.2010 tarihinde 27649 no'lu Resmi Gazetede yayınlanmıştır (EK). Bu poliçenin yürürlüğe girmesi ile birlikte, daha önce kendi iradesi ile sigorta yaptıran hekimlerimizin dikkat etmesi gereken konular ve zorunlu poliçe şartları özetle aşağıdaki gibidir.

 1. 1- Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesi, 300.000 TL teminat limiti ile düzenlenecek olup, zorunlu poliçe kapsamında farklı bir limitle satın alma yapılamayacaktır.

  2- Zorunlu poliçenin prim ödemesi peşin yapılacak olup, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler poliçe primlerini ödedikten sonra %50'sini döner sermayeden geri alacaklardır.

  3- Özel Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler için yapılacak sigorta sözleşmesinin primleri kurum ve kuruluşları tarafından sigorta şirketine ödenip, ödenen primin yarısı hekime yansıtılacaktır.

  4- Mesleklerini serbest olarak icra eden hekimler, sigorta primlerinin tamamını kendileri ödeyecektir.

  5- Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasının yürürlüğünden önce satın alınan poliçeler, taraflar arasında düzenlenecek zeyilname ile zorunlu sigorta hükümlerine uyarlanabilir.

  6- Mevcut poliçeler süresinden önce sona eren sözleşmelerde işlemeyen günlere ait primler, sigorta şirketi tarafından gün esası üzerinden sigorta ettirene iade edilecektir.

  7- Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesinin Limiti olan 300.000 TL'nin üzerinde teminat limiti ile sigortalanmak (ihtiyari) isteyen hekim, sigorta şirketi tarafından belirlenen özel şart kapsamı ve primi ile zorunlu poliçeyi tamamlayıcı ek bir poliçe sahibi olabilir.

  8- Mevcut poliçelerinizi Zorunlu Mali Sorumluluk Poliçesine çevirecek zeyilname ile ilgili 27 - 31 Temmuz 2010 haftası bilgilendirme yapılacaktır.

  9- Kardiyoloji uzmanları (invaziv dahil) 3. risk grubunda yer almaktadır ve yıllık poliçe fiyatı 500 TL olarak belirlenmiştir (EK).

  10- Uzmanlık öğrencileri (asistanlar) devam ettikleri uzmanlık eğitimleri süresince, eğitimlerini bitirdiklerinde elde edecekleri uzmanlık dalı unvanına göre risk grubuna dahil edileceklerdir.

   

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.
 

Prof.Dr. Oktay Ergene Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Başkan Genel Sekreter

 


 

Ek: tıklayınız