TKD YAYINLARI

Danıştay SUT'taki "İlaçlı Stent bedelleri Kurumca ödenmez" kuralının yürütmesini durdurdu

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Danıştay 10. Dairesi 25.3.2010 tarih ve 27532 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin ''Tıbbi Malzeme Temin Esasları'' başlıklı 7.1. maddesinin 18. fıkrasında yer alan "...İlaçlı Stent bedelleri Kurumca ödenmez," kuralının YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA, 16.6.2010 tarihinde oybirliğiyle karar vermiştir. İlgili karar web sitemize yerleştirilmiştir.

Bu gelişme üzerine ilaç kaplı stent uygulamasına devam eden meslektaşlarımızın ve hastanelerimizin ileride herhangi bir hukuki sorumluluk altında kalmalarını önlemek için Derneğimizin danışmanı olan Hukuk Bürosundan görüş istemiştir. Hukuk Büromuz web sitemizin HASTA ONAM FORMLARI butonu altına yeni yerleştirilmiş olan İLAÇ KAPLI STENT BİLGİLENDİRİLMİŞ ONAM FORMU'nun işlem öncesi hazırlanması ile hekim ve hastane olarak hukuki sorumluluğumuzun bulunmayacağı görüşünü bildirmiştir.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.


Prof. Dr. Mehmet Aksoy
Genel Sekreter