TKD YAYINLARI

2010 Yılı Bilgi (yazılı) ve Beceri (sözlü) Değerlendirme Yeterlilik Sınavlarına başvuru kabulü başladı

tkd.org.tr


Değerli Meslektaşımız,

Bildiğiniz gibi son genel kurulumuz Doçentlik başvurularının değerlendirilmesine ilişkin kabul ettiği çok önemli tavsiye kararlarında başvuru sahiplerinin Yeterlilik Belgesi sahibi olmaları gerektiğini önermişti.

Bu tavsiye kararlarının uygulanmalarını kolaylaştırmak amacıyla, 2010 yılında da 26. Ulusal Kardiyoloji Kongresi sırasında gerçekleştirilecek birer Bilgi (yazılı) ve Beceri (sözlü) Değerlendirme Sınavı yanında, daha önce sözlü sınava girip başarılı olmuş veya Yönergemizin 5.2. maddesi gereğince, Kasım 2004'ten önce uzmanlığını almış olan kardiyoloji uzmanlarının girebileceği ek Beceri (sözlü) Değerlendirme Sınavları da, en az 3 başvuru olduğu takdirde, TKD 2010 Eğitim Programında yer alan her toplantıda yapılacaktır.

Ayrıca, en az 10 başvuru olduğu takdirde, 22-25 Nisan 2010 Toplantıları sırasında ek Bilgi Değerlendirme (Yazılı) Sınavı da gerçekleştirilecektir.

Beceri Değerlendirme (Sözlü) Sınavlarında en az 3 akademisyen TKYK üyesi jüride görev alacaktır.

Sözlü Sınav, "olgulara dayalı irdeleme semineri" biçiminde olacak ve adaylar sınava gruplar halinde alınacaktır.

Sınav harçları 2008'deki gibi 50 TL'dir. İsteyen uzmanlarımız TKYK web sitesindeki Sınav Başvuru Formlarını doldurarak başvurabilirler.

Eğer kurulumuza 15 Nisan 2010 saat 17.00'ye kadar en az 10 Yazılı Sınav Başvurusu ulaşırsa, 22-25 Nisan 2010 toplantıları sırasında, İstanbul'da ayrıca bir Bilgi Değerlendirme (Yazılı) Sınavı daha yapılacağını da anımsatmak isteriz. Yazılı sınava "eğitiminin son yılına girmiş uzmanlık öğrencilerinin" de girebildiğini özellikle çevrenizde duyurmanızı rica ederiz.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla 

Prof. Dr. Nail ÇağlarProf. Dr. Armağan Altun
TKYK BaşkanıTKYK Genel Sekreteri