TKD YAYINLARI

TKD ödenti ve ödül tutarları 2008 düzeyinde sürecek. Proje destek fonumuzdan yararlanıyor musunuz?

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

Yönetim Kurulumuz 2009 yılı üyelik ödentilerinin ve TKD ödüllerinin 2008 düzeyinde devamına karar vermiştir.

Ödenti borçlarının düzenli ödenmesi, TKD üyeliklerimizin devamı için yasal bir zorunluluktur. Dernekler Yasası ve Yönetmeliğinin bir emri olarak Tüzüğümüz de (Md. 9-b-1) "ödentilerini iki yıl ödemeyenler üyelikten çıkarılır" demektedir.

Üyelerimizin yararlanabilecekleri Ödüllerimizde de tutarlar 2008 düzeyinde sürdürülecektir. Ayrıntılı bilgi web sitemizin "Ödüller - Burslar" sayfasından erişilen "Ödül Tutarları" başlığı altında bulunmaktadır.

Ödüllerimizden özellikle, Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü için başvuracak olan genç kardiyologlarımızın Kardiyoloji dalının herhangi bir alanıyla ilgili, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış orijinal araştırmalarını 1 Mayıs 2009 tarihine kadar

Türk Kardiyoloji Derneği,
Darülaceze Cad. Fulya Sok.
Ekşioğlu İş Merkezi 9/1
Okmeydanı,
34384 İstanbul
Telefon: 212-221 1730

adresine göndermeleri gerektiğini şimdiden anımsatmak istiyorum. Araştırmada birinci yazar durumundaki Türk uyruklu hekimin 1969'da veya daha sonra doğmuş olması; akademik ve mesleki kimliğini özetleyen özgeçmişi ile nüfus cüzdan fotokopisini ve çalışmasının altı kopyasını yollaması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi web sitemizin "Diğer Yönetmelikler" sayfasından erişilen "TKD Genç Araştırmacı Teşvik Ödülü Yönetmeliği"nde bulunmaktadır.

Sizi, ayrıca, araştırma projeleriniz için ayrılan "Destek Fonu"muzdan da yararlanmaya davet ediyorum. Yine "Diğer Yönetmelikler" sayfasından erişilen "TKD Araştırma Destek Fonu Yönetmeliği"mizde belirtilen düzende hazırlayacağınız bilimsel araştırma projeleriniz Değerlendirme Kurulumuzca incelenip Yönetim Kurulu kararıyla mali olarak desteklenmektedir.

Başarı dilekleri ve saygılarımla.


Prof. Dr. Ömer Kozan
Genel Sekreter