TKD YAYINLARI

27. Kongremize oturum başkanı, konuşmacı, bildiri sahibi olanlar ile HitPoint ve Stent for Life Hemşire ve Teknisyen üyelerimizin katılımları

tkd.org.tr


Değerli Üyemiz,

TKD Yönetim Kurulunca, İstanbul' da yapılacak 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi'nde Hemşirelik-Teknisyenlik Oturumlarında görevli oturum başkanı ve konuşmacı Hemşire ve Teknisyenlerin ulaşım ve konaklamaları ile KV Hemşirelik Teknisyenlik ÇG Yönetim Kurulu üyelerinin ulaşım ve konaklamalarının TKD tarafından karşılanması kararlaştırılmıştır.

Bildirileri Sözlü ya da Poster sunuma kabul edilmiş hemşire ve teknisyen üyelerimiz ile her Hit-Point Çalışma Merkezinden TKD üyesi 2 hemşirenin ve her Stent for Life merkezinden TKD üyesi 2 hemşire veya teknisyenin 27. Ulusal Kardiyoloji Kongresi kayıt bedelleri de TKD tarafından desteklenecektir. Bu üyelerimiz dış katılım bedelleri ile ulaşım ve konaklamalarını kendileri organize edeceklerdir.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.


 

Prof. Dr. Mehmet Aksoy
TKD Genel Sekreteri
Doç. Dr. Fisun Şenuzun
TKD Kardiyovasküler Hemş.Tekn. ÇG Bşk.